ionsense_logo   VIV_4472

Princip

Ved DART-MS ioniseres prøven under atmosfæretryk umiddelbart uden for indgangen til et LCMS-type massespektrometer. Prøven beskydes med en stråle af energimæssigt exciterede heliumatomer der via ionisering af naturligt forekommende vand og efterfølgende dannelse af protoniserede vandclustere foranlediger protonoverførsel til prøven (ved kemisk ionisering). DART-ionkilden er et alternativ til elektrospray og til atmosfæretryks kemisk ionisering (APCI). DART-ionkilden kan monteres på de fleste eksisterende LCMS-type massespektrometre.

Måling på få sekunder

Når man anvender DART til ionisering af prøven, finder der normalt ingen chromatografisk separation sted før ioniseringen. Man får altså på meget direkte vis et billede af prøvens sammensætning (eller rettere: man får oplysninger om, hvilke molvægte der er repræsenteret i prøven), og DARTs største aktiv er den meget hurtige dataopsamling: måling på en enkelt prøve tager typisk få sekunder.   viv_4452VIV_4440

Web-baseret software

DART styres af simpel web-baseret software, som er indbygget i DART-controlleren. Der skal altså ikke installeres software, og der er ingen synkroniseringsproblemer mellem DART-enheden og massespektrometret.

MSCi erfaring

DART-produkterne er udviklet af den amerikanske virksomhed IonSense. MSCi er eneforhandler i Norden for IonSense DART-produkter. MSCi har tidligere haft en medarbejder (Tore Vulpius) udstationeret i Boston i en 7-måneders periode for at arbejde med og indhente erfaringer med brugen af DART-udstyr. Er du interesseret i DART-produkter, så kontakt Tore Vulpius. Link til IonSense-hjemmesiden her.

Agilent produkter