Søg

VUV Analytics: Ny leverandør hos MSCi

Videnskab i et nyt lys

Universel detektor med uforlignelig selektivitet

MSCi har fået et nyt agentur hos VUV Analytics Inc.

VUV Analytics udvikler UV-detektorer der opererer i vakuum UV-området (120-240 nm). I dette bølgelængdeområde absorberer de fleste forbindelser (i gasfase), hvilket giver anledning til unik spektral information.

Detektorerne i stand til at differentiere mellem isomerer og co-eluerende forbindelser uden behov for chromatografisk baseline-opløsning

Flere applikationer

Flere ASTM-metoder er baseret på brugen af en VUV-detektor, hvor der analyseres bl.a.

  • Paraffiner, olefiner, naftener og aromater i olier
  • Sammensætning af flybrændstof
  • Indhold i brændstof og biodiesel
  • Stof- og medicinrester
  • Retsmedicinske analyser
  • Flygtige forbindelser i drikkevarer
  • Og mange flere metoder

Kompatibilitet

VUV-detektoren er kompatibel med de fleste gaschromatografer på markedet og giver både kvalitatitve og kvantitative data. Derudover giver detektoren ofte anledning til information, der er komplimentær til den, der kan opnås ved at anvende et massespektrometer.

Du kan læse mere om de forskellige detektorer her.