Gerstel logo

TDS Thermal Desorption System

Til analyse af flygtige og semiflygtige forbindelser

GERSTEL’s Thermal Desorption System TDS er et fleksibelt og multifunktionelt system til bestemmelse af flygtige og semi-flygtige organiske forbindelser (VOC og SVOC’er), som er ”trapped” på absorberende rør eller på GERSTEL Twisters.

Forskellen mellem TDS og TDU er:

TDS: opererer med en horisontal separat autosampler med 20 positioners TD rør, stor kapacitet af TD rør (største af alle eksisterende systemer).

TDU: autosampling er integreret i MPS Robotic, med op til 240 positioner til TD tubes.

Analyse uden prøveforberedelse

TDS anvendes ofte til direkte termisk ekstraktion og bestemmelse af VOC’er og SVOC’er fra faste stoffer uden prøveforberedelse. Eksempler er naturprodukter, smag og duftstof, emissioner fra materialer, der anvendes indendørs i bygninger eller i biler, halvledere, polymerer og emballage.

TDS er monteret på af en afkølet CIS, der anvendes som cryotrap til fokusering af de komponenter, der skal bestemmes, og overfører dem derefter til kolonnen i split- eller splitless mode uden tab af analytter. Med tilføjelsen af autosampleren TDS-A bliver TDS’en  i stand til automatiseret analyse af op til 20 prøver.

Hvis I har spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular