Søg

Analyse – Hologenerede stoffer på lavt niveau – kemisk ionisering

CI ionkilde

Brug af kemisk ionisering ved lave koncentrationer af halogener

Om metoden

Analyse af kendte halogenerede (f.eks chlor og brom) forbindelser lave niveauer kan med stor fordel foregå med brug af massespektrometri med kemisk ionisering (CI).

Fordelen ved metoden er at den er specifik for f.eks i nedenstående eksempel Chlor og Brom, og med stor følsomhed og meget lille baggrund.

Ulempen er, at man skal kende analytterne på forhånd, da metoden ikke gør det muligt at skelne de enkelte analytter fra hinanden ved en scanning. Det er derfor nødvendigt først at identificere de enkelte analytter og deres retentionstider ud fra en referencestandard, analyseret ved EI

Eksempel

I dette eksempel er analyseret trihalomethaner (CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2 og CHBr3) fra marint miljø.

Prøven er tilsat intern standard og efterfølgende ekstraheret med solvent, som analyseres ved væskeinjektion i en S/SL-port.

Andre analyser.

Kemisk Ionisering kan benyttes ved analyse af fx chlor – og/eller bromholdige analytter på lavt niveau. Et glimrende eksempel kan være Bromerede Flammehæmmere.

Benyttet apparatur:

Agilent GCMS med CI ionkilde og GERSTEL MPS autosampler.

Trihalomethaner hhv 5 og 0,25 ppb

Trihalomethaner lavt niveau
Trihalomethaner lavt niveau

Standardkurver, linearitet og detektionsgrænser

For standardkurver på lave niveauer for disse 4 udvalgte analytter (0 – 5 ppb) gælder at der er fin linearitet i hele området.

Detektionsgrænserne  vurderes til 0,25 ppb – dog ca 1 ppb for CHCl3, da der er en smule blindværdi.

Analytter

 • CHCl3
 • CHCl2Br
 • CHCl2Br
 • CHBr3
 • IS = CCl4
 • (IS = TeCA)

Koncentrationer

ppb (ng/ml) i solvent:

 • 5 ppb
 • 1 ppb
 • 0,5 ppb
 • 0,25 ppb
 • 0 ppb
THM kalibrering
Vi kan også hjælpe med
Analyser MSC

Analyser

Analyser hos MSCi MSCi råder over en omfattende og moderne instrumentpark; vi er særdeles veludrustede med forskellige prøveforberedelsesmetoder til analyser ved GC- og GCMS: GC

Læs mere »
Applikationer

Applikationer

Applikationer – med kunden i centrum. MSCi prioriterer at vælge den rette løsning i samarbejde med kunden. Vi fokuserer primært på applikationen som det væsentlige,

Læs mere »
MSCi salg af analyseudstyr

Instrumentsalg

Instrumentsalg MSCi sælger analyseudstyr fra følgende leverandører GERSTEL Agilent Technologies (chromatografi og massespektrometri) LECO SYFT  Alpha M.O.S. Markes OI Analytical Bruker-IonSense DART (hele Europa minus

Læs mere »

Andre analyser