OI_Analytical_Xylem

GC detektorer fra OI Analytical

Amerikanske OI Analytical leverer blandt meget andet specialiserede GC-detektorer med høj følsomhed.

MSCi er eneforhandler af OIs detektorer i Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island).

Deres detektorer er kendetegnede ved et godt design; topprofilerne er særdeles symmetriske, og på såvel XSD som ELCD er der mulighed for solvent venting.

Man kan derfor anvende halogenerede solventer på begge disse detektorer. Da PID’en er ikke-destruktiv, kan den anvendes serielt med såvel FID, XSD og ELCD.

Disse sælges færdigbyggede som kombinerede detektorer, og en kort beskrivelse er givet under den enkelte model.

Oversigt

ELCD

ELCD detektoren er en elektrolytisk conductivity detektor, hvor effluenten fra GC først konverteres pyrolytisk til en ioniserbar gas(HX) under reducerende betingelser. Herefter transporteres gassen til reaktorcellen hvor et deioniseret solvent opløser gassen, og herved stiger ledningsevnen. Denne kan nu måles og er proportional med det tilførte halogen. 

ELCD detektoren kan desuden anvendes til Svovl og Nitrogen. Som på XSD detektoren er der mulighed for at ventilere solventet, og der kan derfor anvendes halogenerede solventer. 

ELCD detektoren bedømmes ofte til at være mere kompliceret i såvel drift og vedligehold end ECD. Imidlertid er ELCD også bedre til at reducere matrix interferencer, og dermed falske positive, i forhold til ECD’en. 

Detektoren har en særdeles høj linearitet på halogener >106

PFPD

Svovl og phosfor detektion – blandt andet

Pulsed Flame Photometric Detektor – PFPD – er en detektor, der udnytter at forskellige atomer ved forbrænding exciteres og udsender lys ved veldefinerede bølgelængder.

Denne pulsede variant opnår en langt højere følsomhed for især svovl, phosphor og nitrogen end traditionelle FP-detektorer.

Den kan måle to samtidige signaler, og man kan eksempelvis måle carbon og svovl samtidig – dette giver en stor fleksibilitet samtidig med høj følsomhed overfor svovl.

På grund af detektorens særdeles robuste karakter og høje følsomhed, ser vi denne detektor som overlegen i forhold til alle andre S-detektorer på markedet.

Der er tale om en klippestabil detektor med meget lidt vedligehold.

Følsomheden for svovl er < 1pg/sek.
Følsomheden for phosfor er < 0,1pg/sek.

PID

PI-detektoren – PhotoIonization Detector – fungerer ved ionisering af analytterne ved hjælp af UV-bestråling.

Der kan derfor vælges forskellige lamper og dermed forskellig selektivitet. Jo højere ioniseringsenergi, des lavere selektivitet.

Et typisk anvendelsesområde er aromater og umættede forbindelser som med denne detektor kan adskilles fra alkaner (som ikke detekteres).

XSD

XSD er en halogenspecifik detektor, som har høj følsomhed for både fluor, chlor og brom.

Til forskel fra traditionelle halogendetektorer som f. eks. ECD opererer XCD’en uden radioaktivt materiale eller organiske solventer, hvilket gør den billigere i drift og langt lettere at vedligeholde.

Samtidig fungerer den ved høje koncentrationer, den bliver ikke “forgiftet”.

Den kan desuden leveres med ventilering af solvent, og kan derfor anvendes med halogenerede solventer. Linearitet >104

PID/ELCD

En speciel mulighed ved OI’s detektorer er muligheden for seriel detektion.

På grund af PID’ens ikke-destruktive karakter kan den kombineres med ELCD, hvilket giver to detektorer, optager kun en detektor port samt giver fuld følsomhed på begge detektorer.

Et split er altså ikke nødvendigt, det totale kolonneflow passerer gennem begge detektorer.

PID/FID

En speciel mulighed ved OI’s detektorer er muligheden for seriel detektion.

På grund af PID’ens ikke-destruktive karakter kan den kombineres med FID, hvilket giver to detektorer, optager kun en detektor port samt giver fuld følsomhed på begge detektorer.

Et split er altså ikke nødvendigt, det totale kolonneflow passerer gennem begge detektorer.

PID/XSD

En speciel mulighed ved OI’s detektorer er muligheden for seriel detektion.

På grund af PID’ens ikke-destruktive karakter kan den kombineres med XSD, hvilket giver to detektorer, optager kun en detektor port samt giver fuld følsomhed på begge.

Et split er altså ikke nødvendigt, det totale kolonneflow passerer gennem begge detektorer.

Fuldautomatiseret svovlanalyse

OI Analytical’s S-PRO 3200 er et fuldstændig automatiseret system  til analyse af svovlforbindelser i gasser samt i LPG streams.

Systemet er baseret på en Agilent 7890® GC i hvilken den totale flow-path er Sulfinert™ behandlet og hvor detektoren er OI’s PFPD.

Systemet er i dag det bedst opnåelige inden for svovlanalyse, og giver mulighed for analyse af svovlforbindelser (incl. H2S) ned til det lave ppb niveau.

EPC flowstyring samt udvidet linearitet

Systemet muliggør automatiseret påsætning af prøver, kalibreringer samt QA/QC via en integreret gasventil, og en ligeledes integreret permeation-oven muliggør præcis tilførsel af en enkelt eller flere, eller QC, standarder. På grund af PFPD’ens equimolære respons, er en enkelt kalibreringsstandard normalt tilstrækkeligt. Alle flow’s er EPC styret.

PFPD’en har en linearitet ~103, og herudover er der i systemet inkorporeret en ”OI Volatiles Interface” hvilket giver mulighed for splitless eller split injektion på op til 1:150. Det totale system har derfor et lineært interval på ~105.

På grund af Agilent platformen kan der let monteres andre detektorer, så som PID, ELCD eller XSD, eller tandem detektorer, og på grund af Sulfinert™ behandlingen af flowvejen vil selv meget vanskelige komponenter kunne analyseres på dette system.

Fuldautomatiseret fluoranalyse (FBA)

Fluorerede biprodukter er uundgåelige i alkylat process streams idet de anvendes som katalysatorer ved C3 – C5 omdannelsen til motorbrændstof.

Imidlertid er det vigtigt at de fjernes igen, idet forhøjede koncentrationer forårsager korrosion og/eller forgiftning af katalysatorer senere i processen.

Dette kan medføre særdeles dyre reparationer og nedetid.

OI’s Fluorinated By-products Analyser (FBA) udfører denne analyse på 2 – 3 minutter, detektionen er baseret på OI’s ELCD detektor.

Analyseren fås i to versioner, en on-line og en til laboratoriebrug

Fælles for begge analyzere er ELCD detektoren, som i denne opsætning kan kvantificere i intervallet fra 50ppb til 100ppm.

Vi sikrer selvfølgelig at der ved installationen sker en fuldstændig indføring i systemets anvendelse, og vi kan ligeledes tilbyde ekstra kurser i anvendelsen af systemet. Ligeledes har vi mulighed for at tilbyde forskellige niveauer af PM eftersyn.

On-line FBA:

Denne version kan installeres on-line ved procesanlægget og producerer resultater hver 2 – 3 minutter. Den er certificeret til at opfylde den amerikanske Class I Division II norm.

Off-line FBA:

Off-line versionen er baseret på en ombygget Agilent 7890®, med en integreret sampling valve samt OI’s ELCD detektor

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular