AlphaMOS

Microwave sample treatment

Hvad kan den?:

HERACLES II er en gaskromatografi, dedikeret til opsamling og analyse af flygtige komponenter. Sammensætningen beskrives, og med statistiske metoder kan man f.eks. bestemme, om lugtindtrykket afviger fra en “normaltilstand”.

Hvordan er den opbygget?

Systemet består af en GC med to kolonner med varierende polaritet anbragt i parallel. Identifikationen er baseret på to Kovats-indeks, og der søges på et bibliotek med ca. 84.000 komponenter. Prøven udtages typisk som headspace, og den fokuseres på en indbygget kuldefælde. Der anvendes korte narrow-bore kolonner. Alt i alt betyder dette, at der kan analyseres ned til helt flygtige forbindelser – og med en analysetid på typisk 7 minutter.

Databehandling

Den stærkeste del af udstyret er muligvis AlphaSoft softwaren, som, ud over de almindelige databehandlingsmuligheder, har et indbygget chemometrisk modul som gør udstyret særdeles velegnet til statistisk databehandling samt chemometri.

Anvendelser

Vil typisk være QC på levnedsmidler, medicinalvarer eller forbrugsartikler, hvor der er krav til en konstant komponent- eller lugtprofil. Den elektroniske næse vil være særligt velegnet som supplement i situationer med brug af sensorikpaneler.

Læs mere om systemet her, eller skriv til Jens Glastrup.

Visual analyzer (IRIS)

Visual analyzer (IRIS) Hvad kan den? IRIS er en kombination af et digitalt kamera med et billedbehandlingsprogram, der er udviklet med særligt henblik på at

Læs mere »

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular