LECO

To-dimensional GC (GCxGC)

Teknisk set-up

GCxGC er gaskromatografi i to dimensioner. Opsætningen er to kolonner som er forbundet i serie, og for at få ekstra information af GCxGC, er det nødvendigt er polariteten af de to kolonner er forskellig. Efter kolonne 1 er der monteret en kryogen modulator der på få millisekunder kan skifte mellem kold (typisk -150°C) og varm.

Modulering af effluent fra kolonne 1 til kolonne 2

Dette får effluenten fra den første kolonne til at blive re-fokuseret, og ved den efterfølgende opvarmning påsat (Injiceret) på kolonne 2 – som så er forbundet til detektor. Kolonne 2 er typisk kort, 1 m, for at opnå en hurtig eluering. Antallet af sekunder (typisk omkring 5 sekunder) mellem to på hinanden følgende injektioner kaldes ”modulation time” og kan varieres afhængig af de analyserede komponenter. Hvis denne sættes forkert vil der typisk ske ”wrap-around”, hvilket betyder at de sidste komponenter ikke er elueret fra kolonne to, men kommer ud i det følgende ”vindue”.

Krav til hard- og software

På grund af re-fokuseringen bliver komponenter som eluerer fra kolonne 2 betydeligt skarpere, typisk i størrelsesordenen 35 – 200msec, og dette stiller betydelige krav til såvel hardware (scanningshastighed) samt software, som skal kunne præsentere kromatogrammer i 5 sekunders vinduer. Desuden vil en del af toppene selvfølgelig eluere over to eller flere vinduer, og dette stiller ligeledes krav til de bagved liggende algoritmer for at give korrekt samling af toppene og dermed kvantisering af de enkelte komponenter.

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular