Søg

En analysekemikers perspektiv

Introduktion til Christian Nielsen

Det er med stor glæde, at MSCi kan byde Christian Nielsen velkommen som vores nye salgschef. Han kommer fra Bjørn Thorsen A/S, i en stilling som Technical Service Manager.

Vi har stillet Christian nogle spørgsmål for at dykke lidt ned i hvad der motiverer ham og også hvilke karrierevalg, der har ført ham til hans nye stilling som salgschef.

Vi kommer også rundt omkring Christian’s erfaringer, med en præsentation af hans ”akademiske rødder” inden for massespektrometri og hans erfaringer med at bygge produktionsfaciliteter, kemisk analyselaboratorier, og hvorfor han valgte en karriere inden for kemi.

Det bliver en lidt længere præsentation, men vi synes at Christian er bekendtskabet værd.

Velkommen Christian!

Kan du give et kort overblik over din baggrund som analysekemiker?

Selvfølgelig. Jeg vil fokusere på den analytiske kemi eftersom jeg indtil nu har haft en varieret karriere, hvor jeg har beskæftiget mig med en del emner. Jeg færdiggjorde min kandidatgrad på Kemisk Institut, Københavns Universitet i 2002, hvor jeg havde adgang til et af de første, eneste – og sidste – sektormassespektrometre i Danmark. Her beskæftigede jeg med fundamentale kemiske spørgsmål og forsøgte at besvare dem med målinger på dette instrument. Senere fik jeg mulighed for at anvende mere avancerede massespektrometre såsom TOF-SIMS og med lagring af ioner i en lukket ring på et instrument i Århus (ELISA).

Agilent MS Machines

Agilent LCMS fra Christians tidlige karriere

Efter jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse, begyndte jeg at anvende massespektrometri til mere praktiske gøremål, hvor jeg brugte GC-MS og MALDI-TOF som redskaber i mit arbejde med syntesekemi i mindre skala. Jeg fik snart brug for andre metoder – og for kunne foretage beregninger af usikkerheder og vurdere fejlkilder, hvilket er essentielt i rapportering af analyseresultater.

Christian i laboratoriet

Hvilke videnskabelige områder, beskæftigede du dig med i dine yngre år? Var det mere andre videnskaber eller kemi, der interesserede dig mest?

Jeg interesserede mig faktisk en del for matematik og begyndte med at læse bifag i matematik. På et tidspunkt gik det op for mig, at jeg interesserede mig mere for kemi og valgte at fortsætte med kun at læse kemi. Jeg ser mig selv som en person, der kan lide at løse problemer inden for videnskab og med en kemikers optik. Det blev mere interessant for mig og passede mig bedre, fremfor at skulle arbejde med programmering eller forsikringsvidenskab, hvilket et typiske karriereveje, hvis man har læst matematik som hovedfag.

Unge Christian Nielsen

Unge Nielsen

Kan du dele nogle af dine erfaringer inden for de industrier du har arbejdet med?

Jeg har arbejdet i forskellige forsknings- og udviklingsafdelinger, hvor jeg i mit sidste job også byggede produktionsfaciliteter til at blande flydende produkter. En erfaring, jeg hurtigt gjorde mig, var at kvalitetskontrol og dertil hørende målinger er utroligt vigtigt – man kan ikke sende et produkt ud fra en fabrik uden at kunne garantere for kvaliteten.

Og hvis man gør, render man ind i problemer.

Kan du fortælle lidt om at bygge produktionsudstyr?

Jeg bidrog med at bygge større blandetanke for et mindre selskab, der gerne ville udvide deres forretning til noget større. Det betød involvering i elinstallationer, valg af elmoterer og omkringliggende installationer såsom ventilation for bare at nævne nogle eksempler. I sådan et arbejde indgår der også arbejde med at skaffe de nødvendige miljøgodkendelser, og her spiller analytisk kemi faktisk en rolle. Eksempelvis er det vigtigt at kvantificere de letflygtige kemikalier, der forventes at kunne findes i ventilationsafkastene, men også målinger af biologisk og kemisk nedbrydeligt materiale i spildevandet, der generes fra fabrikken.

SunChemical Milling Factory

Og hvilke erfaringer har du gjort dig da du byggede et analyselaboratorium?

De første spørgsmål, der melder sig er, hvad er det, der skal kvantificeres og i hvilke mængder. Når svarerne på de spørgsmål er kendte, kan man begynde at kigge efter det specifikke udstyr der skal være i laboratoriet. Et vigtigt skridt at tage er også udviklingen af prøveforberedelser, der skal være repræsentativ for selve den videre anvendelse af produktet.

Jeg byggede et laboratorium udstyret med forskellige massespektrometre, hvis formål delvist var at understøtte udviklingen af trykfarver der anvendes i emballage til fødevarer. Der er efterhånden en del regler og direktiver, der dikterer hvilke kemikalier og i hvilke mængder, der må migrere fra selve trykket på forpakningen og ind i selve fødevaren.

Det andet formål med laboratoriet var kvalitetskontrol, hvor de færdigproducerede trykfarver blev kontrolleret efter de samme regler og direktiver. Min opgave var at bygge laboratoriet helt fra grunden med øje for det for indeværende formål, men også at tænke videre udvidelsesmuligheder ind i projektet.

Er der nogle erfaringer, du kan bruge i MSCi?

Bestemt. Et specifikt eksempel er, hvor vi er ved at hjælpe en kunde med at kvantificere forskellige kemikalier de har i en specifik formulering. I dette tilfælde er der ikke eksisterende metoder, hvor vi kunne søge inspiration, så vi er nødt til at kigge på nærliggende emneområder. Vi har således fundet ISO standarder, der omhandler test og målinger på byggematerialer, som vi bruger til at udvikle en testmetode til kunden.

Evnen til at kunne navigere i standarder og det regulatoriske landskab er noget jeg har taget med mig i mit videre arbejde.

Ser du nogle udfordringer i det regulatoriske landskab?

Der sker hele tiden opdatering af de regulatoriske krav, hvilket har indflydelse på produktudvikling. Den største udfordring er at få sig et overblik og være klar over, hvilke ændringer der indfases. Større firmaer har en (eller flere) afdeling(er) der beskæftiger sig udelukkende med de voksende regulatoriske krav. Som sådan er det ikke noget, der har en direkte indflydelse på leverandører af kemisk analyseudstyr, men det er noget, der berører vores kunder – og vi er her for at hjælpe vores kunder!

Det er ikke nok ”bare” at kende de specifikke regulatoriske krav, man skal også vide, hvordan der kan testes for opfyldelse af kravene. Det er her, vi kan hjælpe vores kunder – dels ved at have et vågent øje over de krav der stilles, men også ved at kunne udvikle testmetoder til at tilfredsstille kravene.

Med andre ord, det at kunne se kunderne i øjenhøjde er med til at udvikler et godt forhold til kunden.

Er det denne form for samarbejde der har ført dig til MSCi?

Da jeg selv skulle bygge et laboratorium, var jeg selv kunde hos MSCi. Det var bydende nødvendigt at MSCi kunne tilbyde mig en service, hvor de ikke kun leverede det analytiske udstyr, men også kunne hjælpe mig med alle de praktiske foranstaltninger ved at bygge et laboratorium., so for eksempel installation af gasforsyninger af helium og nitrogen til instrumenterne. Mit indtryk af MSCi er, at der altid har været fokus på kunderne og deres behov. MSCi er i den privilegerede position at kunne være fleksible og dermed muligheden for at finde den bedste løsning til kunden uden at være underlagt en mængde interne bestemmelser.

Vi kan finde den bedste løsning til kunden og skal ikke presse kunden til at købe specifikt udstyr.

Som med al ny teknologi, er det som regel ikke de store rigide virksomheder der finder nye anvendelser og muligheder, men i stedet dem der har muligheden for at lege med teknologien og dele deres erfaringer med andre – simpelthen fordi de er nysgerrige efter at se, hvad den nye teknologi kan. Jeg tror noget tilsvarende gør sig gældende med analytisk kemi og specifikt mulighederne inden for automatiseret prøveforberedelse.

Den fortrolighed vi har med vores kunder, hvor vi i fællesskab kan forsøge os frem og finde den rigtige løsning, er noget vi ser som en af vores klare styrker.

Er der noget du specifikt i din karriere du vil fremhæve?

Jeg har været involveret i at udvikle et produkt, der indgik i en trykfarve. Produktet blev produceret i store kuglemøller. Møllens volumen er på 10.000 liter,  og den er fyldt med små stålkugler. Denne specifikke mølle blev anvendt til at forarbejde to kemikalier, hvor deres fysiske egenskaber ændres under mølleprocessen og helt specifikt sker der en ændring af farveegenskaberne.

Udover tilfredsstillelsen ved at udvikle et produkt, fandt jeg det var utroligt spændende at observere processen, hvor farveændringerne sker undervejs i processen.

Farve- og pigmentindustrien er en af de ældste kemiske industrier.

De fleste kemiske emner anvendes i farve- og pigmentindustrien: Fysisk kemi, organisk syntesekemi, uorganisk kemi osv. Analysekemi anvendes både i kvalitetskontrol, men også i udviklingen af produktionsprocesser. Eksempelvis ved udviklingen af specifikke analysemetoder til overvågning af nitrøse gasser i pigmentproduktion.

Senere i produktionsprocessen er det vigtigt at kigge efter urenheder således at det sikres at de regulatoriske krav overholdes.

Analysekemi og tilhørende teknikker er meget anvendt i denne industri.

Skematisk af en fræsemaskine

Er det specifikke emner inden testmetoder og analyse kemi du er specielt interesseret i?

Jeg vil forsøge, at formulere det lidt anderledes.

Der er en del debat omkring påvirkning fra kemikalier, hvor noget af debatten er relevant fagligt funderet og noget ikke er. For at kunne svare på nogle af de spørgsmål, der følger med denne debat og de tilhørende bekymringer, er det nødvendigt at kvantificere eksponeringen. Eksempelvis, hvad er det specifikt for kemikalier der er i fødevareforpakninger? I hvilke mængder er de tilstede? Hvordan kan vi måle?

Det er et illustrativt eksempel der fortæller lidt om alle de kemikalier, vi bliver eksponeret for i vores dagligdag,og at det er nødvendigt at kvantificere dem for at opnå en bedre forståelse for den effekt, eksponeringen har.

Og hvem er Christian så, når han ikke er på arbejde? Hvad laver du i din fritid?

Jeg har ikke så meget fritid! Jeg har to børn, men jeg prøver at holde mig selv aktiv med lidt motion. Tidligere spillede jeg en del floorball, men nu er det mest løb.