Gerstel logo

On-line SPE til LC: SPExos

Når småt er godt

SPE eller SPExos?: Hvor GERSTEL’s automatiserede SPE fungerer med et afsluttende eluat i et autosamplervial og efterfølgende injektion herfra, er GERSTEL’s SPExos en rigtig on-line teknik hvor det samlede eluat føres direkte til LC-kolonnen.

Sammenlignet med standard SPE, anvender SPExos betydeligt mindre patroner med kun 50 mg sorbent, hvilket muliggør en miniaturisering af hele processen: der er behov for mindre prøvemængde for at opnå de krævede detektionsgrænser og mindre opløsningsmiddel til eluatet. Det både reducerer omkostningerne og forøger følsomheden. GERSTEL SPExos indsættes i flow-path mellem MultiPurpose Sampler (MPS) og LC-systemet.

SPExos kan kombineres med prøveforberedelsestrin, alle udført af MPS, herunder tilsætning af standarder, fortynding, derivatisering. Efter prøveforberedelsen overføres eluatet til SPExos og herfra elueres direkte til LC. Alt styres af GERSTEL Maestro software, som igen er 100% integreret med OpenLab/MassHunter.

Da prøveforberedelsen kører i baggrunden mens den foregående prøve køres, giver dette både en tidsmæssig gevinst samt en forbedring af RSD på den enkelte analyse.

Fordele ved GERSTEL SPExos:

Cartridge udskiftning vælges af bruger:

 • Når der analyseres relativt rene prøver kan Cartridges anvendes flere gange
 • Bruger kan definere antal prøver mellem hver udskiftning

Indkapslet ekstraktionssystem:

 • Ingen fordampning af opløsningsmidler eller forureninger fra laboratorieluften
 • Renere laboratoriemiljø, mindre opløsningsmiddelforbrug

Cartridge indsat i LC mobilfasen til eluering:

 • 100% analytoverførsel til LC
 • Mindre prøvemængder og mindre solvent nødvendigt
 • Lavere detektionsgrænser

Små patroner/lille sorbentvolumen:

 • Bedre LC separation pga. små elueringsvolumener
 • Høj følsomhed og høj opkoncentreringsfaktor

Let tilpasning til forskellige analysemetoder:

 • Fleksibel og enkel tilpasning gennem simpel valve-switching
 • Særdeles fleksibel prøveforberedelse i kombination med MPS
 • Alle manuelle trin kan fjernes fra prøveforberedelsen
 • Alle standard SPE sorbenter er tilgængelige

Kontrol via GERSTEL MAESTRO Software:

 • Minimering af fejl gennem ensartet og intuitiv brugergrænseflade
 • PrepAhead muliggør prøveforbedelsen af den/de næste prøver mens den foregående analyseres

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular