Gerstel logo

Ultralydsbehandling af prøver

Pålidelig homogenisering

Homogene opløsninger eller suspensioner er væsentlige i mange former for prøveforberedelse. Hvis inhomogenitet er til stede, vil dette uundgåeligt føre til øget RSD på data og i nogle tilfælde kan det ødelægge hele proceduren. Sonikering er derfor kritisk for mange applikationer.

Integreret i proceduren

GERSTEL’s Multipurpose Sampler (MPS) integrerer ultralydsbadet i en fuldt automatiseret sekvens som en del af den samlede prøveforberedelse, f.eks kombineret med filtrering, derivatisering, tilsætning af standarder og prøveintroduktion.

100% software kontrol

MAESTRO software fungerer med alle GERSTEL’s moduler og systemløsninger. Prøveforberedelsen og analyserne udføres i parallel takket være MAESTRO PrepAhead funktion for den højest mulige produktivitet og systemudnyttelse.

Fordele ved et integreret ultralydsbad:

  • Sonikeringen udføres som del af den samlede automatiserede prøveforberedelse
  • Tidsbesparende – ingen manuelle trin
  • Bedre arbejdsmiljø, laboratoriepersonalet er mindre udsat for kemikalier
  • Robust funktion, pålidelige og reproducerbare resultater, ens behandling af alle prøver
  • Høj produktivitet og bedst mulig udnyttelse af analysen systemet gennem PrepAhead produktivitet: Ultralydsbehandlingen – og resten af prøveforberedelsen – udføres under den igangværende analyse af den(de) foregående prøve(r)
  • Manuelle metoder kan overføres direkte til en automatiseret proces

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular