Biochromato

IonRocket

IonRocket er et add-on produkt til IonSense DART-enheden 

Ideen er groft sagt, at IonRocket opvarmer prøven på kontrolleret vis, hvilket muliggør analyse af forholdsvis ikke-flugtige forbindelser.

IonRocket dækker temperaturområdet fra stuetempertur og op til betingelser, der kommer i nærheden af pyrolyse.

IonSense DART

I DART-ionkilden ioniseres en strøm af helium i en elektrisk udladning.

Nogle af helium-atomerne exciteres elektronisk; ionerne sorteres fra, og man har herefter en “stråle” af exciterede heliumatomer med en kontrollérbar temperatur.

Prøven befinder sig umiddelbart uden for indgangen til massespektrometrets spraykammer. Når de exciterede heliumatomer rammer prøven, sker der en kaskade af reaktioner, der bla involverer den vanddamp, der naturligt findes i luften.

Herved dannes protoniserede vandmolekyler (H3O+ og clustere heraf), som reagerer med prøven ved kemisk ionisering, dvs typisk ved overførsel af en proton, hvorved der dannes M+1-ioner.

IonRocket

IonRocket er en enhed, der kan opvarme prøven, inden denne udsættes for beskydningen med de exciterede heliumatomer.

Herved bliver det muligt at analysere forbindelser, der normalt ikke har tilstrækkelig flygtighed til at blive analyseret med DART.

Det kunne eksempelvis dreje sig om PET-polymer eller fedtsyrer fra planteolier.

Smart Evaporator

Inddampning af små volumener

 

Brochurer

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular