Syft

SIFT-MS: On-line MS eller ultra fast off-line MS system

Hvad er SIFT?

SIFT-MS (Selected Ion Flow Tube – Mass Spectrometry) er en ultra-hurtig analysemetode til mindre molekyler, typisk op til en MW på 250, men systemet kan anvendes op til en MW på 400.

Systemet er baseret på quadrupol analyse af de enkelte komponenter, og har”unit-mass” resolution.

Metoden har en udvidet selektivitet idet det er muligt at ionisere med op til 3 forskellige positive og op til 5 negative ioner, der er tale om en blød ionisering.

Dette giver en forøget selektivitet på molekyler med samme molekylvægt, og der er derfor mulighed for analyse af komplicerede blandinger uden at anvende GC eller LC som foregående separationsmetode.

Dens mulighed for analyse af de ”helt små og polære molekyler” er samtidig et område hvor konventionel GC og LC har deres begrænsninger.

Myre-/eddikesyre samt form-/acetaldehyd analyseres uden videre ned til omkring 1ppb i de fleste matricer. Systemet kan anvendes i to forskellige opsætninger:

Analytisk opsætning – on-line anvendelse

Her måles der kontinuerligt på et gasfase system. Denne opsætning er derfor anvendelig til monitorering af processer, ”indoor air” overvågning (den er formentlig en drøm til at generere luftskifte målinger), generelt hvor der er tale om overvågning af processer hvor target(s) har betydning for den videre proces.

Analytisk opsætning – off-line anvendelse

Her måles der diskontinuert, typisk fra vials, hvori emnet er placeret. I denne opsætning er systemet sammenbygget med en GERSTEL autosampler/robot.

Analysen tager typisk 60 -120 sekunder mellem hver headspace injektion, og systemet er derfor velegnet til processer hvor der er tale om et stort antal analyser/døgn. 

Der kan være tale om mikrobiologisk screening eller batch-produktkontrol.

Hvordan virker det ?

Systemet er bygget op over et quadrupol- massespektrometer. Men til forskel fra almindelig EI ionisering anvendes komponenter i den atmosfæriske luft.

Det er H2O, O2, NO, NO2 samt NO3, som først ioniseres til at danne op til i alt 8 precursor-ioner: H3O+, OH, 02+, O, O2, NO+, NO2 samt NO3.

Systemet kan derfor udmærket analysere prøver fra fugtig luft, uden bias.

Disse selekteres, en ad gangen, til passage gennem den første quadrupol, og ioniserer reaktanterne, som tilføres i en ”flow tube”.

Der er tale om en blød ionisering, derfor ses kun ringe fragmentering, men reaktanterne ioniseres forskelligt afhængigt af valget af precursor, hvilket giver god selektivitet – også i mere komplicerede blandinger.

De ioniserede reaktanter analyseres herefter i analyzer quadrupolen.

Systemet kan enten køres som kontinuerlig ”Scan” eller med noget større følsomhed som ”SIM” analyser.

Som ved almindelig GC/MS giver Scan muligheden for at detektere ukendte, hvorimod SIM er mest anvendelig som target analyse.

Foto er fra vores demolab i Skovlunde. Med GERSTEL MPS på toppen.

 
 
 

SIFT kombineret med termisk desorption (TD).

Systemet er for nylig blevet udviklet til også at kunne anvende GERSTEL’s termiske desorptionssystem, og kan derfor nu også anvendes til 3,5″ TD rør. Systemet tillader virkelig hurtig analyse, med en total analysetid på 3-7 minutter.

Da TD systemet administreres fra en standard GERSTEL Robotic autosampler er det samtidig også forberedt til almindelig statisk headspace, med en analysetid på 1 – 2 minutter mellem hver analyse. Dette forbedrer alsidigheden af systemet.

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular