GDPR

Privatlivspolitik for MSCi ApS.

Virksomhedsoplysninger:

 • Navn og CVR: MSCi Aps (CVR 33580576) 
 • Adresse: Bøgesvinget 8, 2740 Skovlunde, Danmark.
 • Telefon: +45 44539366
 • Email: info@msconsult.dk
 • Webside: www.msconsult.dk

Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger som f.eks. navn, din virksomheds navn, adresse og telefonnummer, mailadresse, samt evt. interesseområder og hvilke ydelser og produkter, du har købt.

 

Kilder:

Vi har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser.
 • Direkte fra dig via tilmelding til vores nyhedsmail og/eller kurser.

 

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for os at ligge inde med disse oplysninger, da vi:

 • således kan opfylde en kontrakt eller salgsaftale, som du er part i.
 • forfølger vore legitime interesse i at markedsføre vores produkter.
 • hermed kan overholde en retslig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.
 

Opbevaring:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsmails ikke er trukket tilbage.
 • I forbindelse med køb af produkter eller ydelser: I forbindelse med levering af vores produkter og ydelser, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 10 år efter afslutning af kundeforhold, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til:

 • MSCi
 • Bøgesvinget 8, 2740 Skovlunde, Danmark
 • +45 44539366
 • info@msconsult.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format(dataportabilitet).

Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over MSCi’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00

email: dt@datatilsynet.dk.