AlphaMOS

Visual analyzer (IRIS)

Hvad kan den?

IRIS er en kombination af et digitalt kamera med et billedbehandlingsprogram, der er udviklet med særligt henblik på at karakterisere udseende, dvs. farve, størrelse og form.

Prøvers udseende kan sammenlignes med standard- eller referenceprøver, og man kan vurdere af ligheder og forskellige ved billedbehandling med anvendelse af multivariat statistiske metoder.

Man kan fx vurdere modningsgraden af en banan eller af andre former for farveskift som følge af ældning eller modning.

IRIS kan imidlertid også anvendes til vurdering af partikelstørrelser og rundhed. Disse “sensordata” kan kombineres med farveinformation, når produktet karakteriseres.

Databehandling

Styring og databehandling foretages med AlphaSoft-programmet. Man kan arbejde med de digitale billeder og analysere farvesammensætning, partikel- eller emnestørrelse og -form. Disse “sensordata” anvendes herefter som input til databehandling med multivariat statistiske metoder.

Anvendelser

IRIS anvendes typisk til at følge forandringer i farve som følge af modning og ældning. Men også ændring af størrelse og form kan indgå (klumpning, f.eks.). Man kan herved følge forandringer i fødevarer, farmaceutiske produkter eller i andre emner, hvor der forekommer uønskede farveændringer eller ældning: frugt og grønt, kød, oste, cremer, tabletter, eller dokumentation af pletter og pletfjerning.

Læs mere om systemet her, eller skriv til Jens Glastrup.

Visual analyzer (IRIS)

Visual analyzer (IRIS) Hvad kan den? IRIS er en kombination af et digitalt kamera med et billedbehandlingsprogram, der er udviklet med særligt henblik på at

Læs mere »

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular