Gerstel logo

Statisk headspace

Forøg alsidigheden af jeres autosampler

Statisk Headspace er for mange et standardtilvalg ved køb af GERSTEL autosamplere. Ved at inkludere dette modul i sampleren forøges alsidigheden af systemet kraftigt.

Endvidere er systemet hermed også forberedt til SPME.

Hvis sampleren endvidere vælges i -Pro versionen, kan injektionshoveder udskiftes automatisk (Liquid, HS, SPME, sample prep), midt i en sekvens. Hvis der er ønske om et eventuelt samtidigt linerskifte, kan også dette automatiseres.

Headspace fra deep well plates

Hvis der er et ønske om at udvide mulighederne for headspace analyse, har vi for nylig re-programmeret systemet, således at vi nu også kan tilbyde headspace sampling fra deep well plates.

Systemet er attraktivt i mange laboratorier idet det muliggør screeningsanalyser af et stort antal prøver på kort tid. Enten via klassisk GC/MS, eller via SIFT-MS, hvor sidstnævnte kan levere en analyse i minuttet.

Multibel Headspace Extraction (MHE)

MHE er en analysemetode til kvantisering af analytter i vanskelige matricer, efter en ekstern kalibrering af analyttens responsfaktor. Metodens største/eneste ulempe er at antallet af analytiske kørsler er mindst 3 pr. prøve.

På grund af automatiseringen bliver MHE særdeles attraktivt, specielt sat i sammenhæng med SIFT-MS. Her kan den samlede analysetid nedbringes til få minutter. Vi hjælper selvfølgelig med metodeopsætning.

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular