VUV Analytics

Videnskab i et nyt lys

Det amerikanske, innovative selskab VUV Analytics Inc. har udviklet en UV-detektor der opererer i det lave UV-område (120-240 nm), også kaldet vakuum ultraviolet (VUV). I dette område af det elektromagnetiske spektrum absorberer de fleste forbindelser kraftigt og giver unikke spektrale mønstre. Detektoren er ideel til gaskromatografi, da de oftest anvendte bærergasser som helium, hydrogen og argon ikke absorberer ved de korte bølgelængder.

vga-100
VUV-electronic transitions_3

Hvordan virker den?

Detektoren består af en indbygget og transferline, deuterium lyskilde, optisk filter, flowcelle og en CCD til indsamling af transmitteret lys.

Den høje energi ved lave bølgelængder fører til elektroniske overgange i de fleste kemiske bindinger i gasfaseforbindelser, f.eks. grundtilstand til exciteret tilstand fra σ → σ*, n → σ*, π → π* og n → π*. Disse bindinger forekommer i både mættede og umættede alkaner, aromater samt O-, N-, S- og halogenholdige forbindelser.

VUV-spektrene er specifikke ud fra den kemiske struktur, og et VUV-spektrum reflekterer krydssektionen for de enkelte molekyler. Derved opnås mulighed for at selektere mellem isomerer og co-eluerende analytter.

Hvilken VUV?

VUV Analytics har udviklet tre forskellige detektorer til analyser af gasprøver; VGA-100, VGA-101 og LUMA™.

VGA-100

En VGA-100 er deres første model, der operer i det lave UV-område: 120 nm til 240 nm, hvor langt de fleste molekyler på gasfase absorberer kraftigt. Instrumentet er en universelt massesensitiv detektor.

VGA-101

VGA-101 har samme dimensioner som VGA-100, men med opdaterede komponenter har den et udvidet bølgelængde-spektrum fra 120 nm til 430 nm, så mere komplekse strukturer som PAH’er kan analyseres. Derudover er detektoren også i stand til at operere ved op til 430 °C, og er dermed ideel til GCxGC metoder og analyser af forbindelser med et højere kogepunkt

VGA-101

LUMA™

LUMA er det nyeste skud på stammen inden for VUV-detektorer fra VUV Analytics. Den er en mindre model af VGA-erne og er ideelt til detektion af urenheder i dit analytiske workflow. Den kan stå på toppen af din Agilent 6890, 7890, 8890 eller 8860 GC og er nem at tilslutte og bruge med det indbyggede LED frontpanel. Den kan anvendes i kombination med FID, TCD eller MS og kan styres af allerede installerede softwares og datasystemer

vuv-luma

Hvad kan den?

Udover kvantitative oplysninger, som FID, ECD of TCD vil kunne levere, vil en VUV-detektor supplere med kvalitative data og vil dermed komplementere et massespektrometer. Desuden, vil en VUV-detektor:

 • Kunne differentiere mellem isomerer
 • Være ideel til analyser af gasfase forbindelser, hvor helium, hydrogen og argon ikke absorber
 • Reducere dine analysetider af GC-kørsler med op til 2-5 gange
 • Foretage dekonv­olution co-eluerende toppe
 • Være kompatibel med de fleste gaskromatografer på markedet

VUV Analytics har udviklet flere applikationer samt ASTM-metoder baseret på VUV detektion, såsom:

 • Paraffiner, isoparaffiner, olefiner, naphtener og aromater (PIONA, ASTM D8071)
 • Flybrændstof (ASTM D8267)
 • Indhold af brændstof og biodiesel (ASTM D8368)
 • Bestemmelse af karbonhydrider i plastikaffald (ASTM D8519)
 • Verified hydrocarbon analyse (VHA)
 • PAH-analyse
 • Flygtige forbindelser i drikke, f.eks. øl
 • Stoffer og medicin
 • Retsmedicinske analyser
 • Og mange flere…!
VUV

VUV detektordesign

VUV detector design

Deconvolution af co-eluerede forbindelser