Gerstel logo

MAESTRO-software

Alle funtioner samlet under et

MAESTRO er softwaren, der binder alle funktioner i MPS Robotic familien sammen. Det er en 4. generations software, som er robust, og nem at lære.

MAESTRO fungerer med alle GERSTEL’s moduler og systemløsninger. Integreret med MPS og alle de ekstra funktionaliteter, omdanner det autosampleren til en egentlig robot.

MAESTRO kan køres som stand-alone software eller fuldt integreret med Agilent Technologies ChemStation/MassHunter platform. Det er også integreret med Thermo Xcalibur og AB Sciex Analyst. Én metode og én sekvens styrer det komplette system, fra prøveforberedelsen til til GC/MS- eller LC/MS-analyse.

Opsætning af metode er enkel: Museklik samt parameterindtastning. Sprog: Engelsk

Fleksibilitet og sporbarhed:

 • MAESTRO giver stor fleksibilitet ved at tillade prioriterede prøver i kørende sekvenser, samtidig med at softwaren stadig holder styr på en eventuel prøveforberedelse
 • Logfil og service-logfil funktioner giver sporbarhed og gør fejlfinding lettere
 • Der kan afsendes automatiseret E-mail-besked hvis sekvensen er standset og derved muliggøre øjeblikkelig indgriben
 • MAESTRO har en indbygget, kontekstafhængig on-line hjælp funktion for at forbedre den samlede produktivitet.
 • Enkelt men omfattende uddannelsesværktøj for nye brugere
 • Angiver anbefalede parameterindstillinger
 • LVI ”calculator” letter optimering af LVI analyser ved at beregne de forventeligt bedste injektionsparametre baseret på den anvendte liner, opløsningsmidlets kogepunkt samt injektionsvolumen
 • MAESTRO har en indbygget vedligeholdelsesfunktion, hvilket forenkler vedligeholdelsen af systemet. Hvis vedligeholdelse er aktiveret, vil softwaren minde dig om at skifte septa, ferruler eller lignende, når et brugerdefineret antal injektioner er nået

Prøveforberedelse er ikon-styret:

Standard addition Derivatization

Standard addition

Derivatization

Sample transfer

Incubation and Agitation

Extraction

Mixing

Conditioning

Dilution
Liner Exchange
Weighing
Solid Phase Extraction
Washing
Evaporation
Sample Introduction

MAESTRO Sequence Editor

Sekvens-editor har intelligente fill-down funktioner, der lader dig opsætte nye prøveserier nemt og hurtigt. Nye serier opsættes nemt.

Prioriterede prøver kan føjes til serien på ethvert tidspunkt i analysen.

Hvis Maestro er integreret i Agilent Technologies ChemStation/MassHunter kører alt under én softwarepakke.

Ny sekvenstabel genereres med en “repeat” functions af første linie.

Ny sekvenstabel genereres med en “repeat” functions af første linie.

Ny sekvenstabel kan også genereres ved at modificere en eksisterende tabel, trays, injektor eller metoder erstattes nemt ved at markere en celle og trykke ”repeat”.

Ny sekvenstabel kan også genereres ved at modificere en eksisterende tabel, trays, injektor eller metoder erstattes nemt ved at markere en celle og trykke ”repeat”.

Copy/paste funktion med tydelig angivelse af destination

MAESTRO Scheduler: 

Maestro Scheduler giver et grafisk overblik over alle prøveforberedelsestrin, GC/MS- eller LC/MS-analysetiderne samt den samlede analysetid for den igangværende sekvens af prøver.

Baseret på Scheduler, bliver sekvensen nemt optimeret til maksimal kapacitet. Hvis en parameter ændres, ses effekten på den samlede analysetid. Sekvensen bliver kontrolleret for fejl før kørslen for at sikre, at alle prøverne analyseres som planlagt.

MAESTRO, nem og bekvem betjening:
 

Under udviklingen af MAESTRO har det været et hovedformål at sikre en praktisk og brugervenlig betjening.

 • Sekvensen bliver kontrolleret for fejl før kørslen at sikre, at alle prøverne analyseres som planlagt
 • Virkningerne af en parameter- eller metodeændring visualiseres direkte, f. eks. i Scheduler.
 • Interaktiv on-line hjælp med parameterspecifik hjælp til hurtig metodeudvikling
 • Prøveforberedelsestrinene vælges fra drop down menu – makroprogrammering er ikke nødvendig.

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular