Introduktion til GCMS

Kursustype og varighed

Agilent-specifikt kursus (kan dog udmærket følges af personer med udstyr fra andre leverandører). Indeholder teori og praktisk arbejde med fokus på fortståelse af grundprincipper for brug af GCMS-udstyr, herunder brug af Agilent GCMS ChemStation og/eller MassHunter programmerne til dataopsamling. Kurset er dog ikke et egentligt softwarekursus.
Kursets varighed er 3 dage.

Kursusoversigt

Kurset giver en introduktion til GCMS som metode og i forbindelse med anvendelse af GCMS-udstyr fra Agilent Technologies.
Kurset er tiltænkt nye GCMS-brugere, der har behov for en systematisk introduktion omfattende såvel teoretiske som praktiske aspekter.
Kurset giver en introduktion til praktisk brug af GCMS ChemStation og/eller MassHunter.

Kursusindhold

  • Grundlæggende GCMS: funktion og opbygning.
  • Tuning af massespektrometret.
  • Opbygning af metoder og sekvenser.
  • Dataopsamling: SCAN/SIM samt optimering af parametre
  • Databehandling: totalionchromatogram, ekstraheret ionchromatogram, massespektre samt bibliotekssøgning.

Kursusopbygning

Kurset består af gennemgang af teori, suppleret med praktisk arbejde med GCMS-udstyr i kursuslaboratoriet.

Forudsætninger

Deltageren bør have grundlæggende kendskab til gaschromatografi. Der forudsættes ikke forudgående kendskab til massespektrometri.

Udstyr og software

Agilent Technologies 8890/5977, 7890/5975 og 6890/5973 GCMS. MassHunter acquisition ver. 10.0, MassHunter QUAL ver. 10.0 g MassHunter QUANT ver. 10.0 GCMS ChemStation F.01.03, E.02.02
Vi har i undervisningslaboratoriet kørende udstyr styret af såvel MassHunter som GCMS ChemStation.

Beslægtede kurser

Introduction to GCMS (this training course, but in English language).
Videregående GCMS.
MassHunter 1: Introduktion til MassHunter.
MassHunter 2: Videregående databehandling.

Undervisere

Jimi Byrsø Dan (Hold musen over for at se yderligere info)

Mads Brun Sørensen (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

17700 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

9.-11. september 2024