Proteinkemi

Formål

Kursus formål er at give en grundig introduktion til proteiners fysisk/kemiske egenskaber, proteinoprensning og karakterisering af proteiner. Der kræves ingen speciel proteinkemisk baggrund, men deltagerne bør have et vist kendskab til kemi og biokemi.

Varighed

Kurset afholdes over 3 sammenhængende dage.

Indhold

Proteiners fysiske og kemiske egenskaber (dag 1)

 • Proteiners opbygning
 • Proteiners egenskaber
 • Proteiners stabilitet i vandige opløsninger
 • Rekombinante proteiner
Oprensning af proteiner (dag 2)
 • Proteiners egenskaber i oprensningssammenhæng
 • Oprensningsteknikker
 • Process design
 • Enhedsoperationer – input, udførelse og output
Karakterisering af proteiner (dag 3)
 • Analysemetoder
 • Kvalificering af analysemetoder
 • Kvalitetskontrol af oprensede proteiner
 • Prøveforberedelse

Undervisningsform

Emnerne vil blive gennemgået i lektioner på 30 minutter efterfulgt af gruppearbejde, hvor der bliver mulighed for selv at arbejde med stoffet under kyndig vejledning.

Modul:

 • Lektion 1
 • Lektion 2
 • Lektion 3
 • Workshop
Workshops udføres som gruppearbejde med henblik på hurtig opfølgning på udvalgte temaer. Workshops skal sikre at deltagerne får lejlighed til at arbejde selvstændigt med netop fremlagt materiale.

Underviser

Kursus er tilrettelagt og ledes af Kim Hejnaes, som har mere end 30 års industriel erfaring fra dansk og international biotek heriblandt Novo Nordisk og CMC Biologics.
Kim Hejnaes er tidligere adjungeret professor i bioteknologi ved Aalborg Universitet.
Om muligt vil vi invitere en til to ekstra foredragsholdere ud over Kim Hejnaes.

Kursusmateriale

Undervisers noter samt bogen Proteiner, oprensning og karakterisering. Vivi Kielberg og Leif Rasmussen (red.), GAD 3. udgave, 2005.

Undervisere

Kim Ry Hejnæs (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

13800 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

11.-13. december 2023