MassHunter 2: Videregående databehandling

Formål

Kurset bygger videre på kurset “MassHunter 1”, og der arbejdes med videregående databehandling med såvel “QUAL” som “QUANT” MassHunter-programmet.
Vi arbejder især med GCMS-data. Databehandling af LCMS-data og data fra højtopløsnings-MS eller MSMS omtales kort.
Bemærk: afhængig af underviser, vil kurset eller dele af det blive afholdt på engelsk (underviser forstår dog dansk).

Kursusindhold

  • Arbejdsgange i MassHunter QUAL: totalionchromatogram, ekstraheret ionchromatogram, integration, ekstraheret ionchromatogram, arbejde med massespektre, integration.
  • Deconvolution og bibliotekssøgning til identifikation af komponenter i komplekse blandinger.
  • Arbejdsgange i MassHunter QUANT: opbygning af batches og metoder, kontrol af kalibreringsindstillinger, beregninger, kontrolprøver, manuel integration mm.
  • Oversigt over rapporteringsmulighederfunktioner, herunder introduktion til brug af “report templates”.
  • Introduktion til opbygning af egne rapportskabeloner.

Kursusopbygning

Kurset består af kortere gennemgange af funktioner i MassHunter skiftende med praktisk arbejde med Masshunter-programmet på PC’ere i kursuslokalet (normalt med én deltager pr PC).
For at gøre indlæringen så effektiv som muligt, anvendes en væsentlig del af kursustiden på praktiske PC-øvelser.

Forudsætninger

Kurset er en naturlig fortsættelse af “MassHunter 1”, og deltageren bør have grundlæggende kendskab til MassHunter. Herudover forudsættes grundlæggende kendskab til chromatografi – gerne GCMS – f.eks. svarende til kurset “GCMS brugerkursus”.

Udstyr og software

Agilent 7890/5977 eller 8890/5977 GCMS og MassHunter ver. 10.0 acquisition ver. 10.0, MassHunter QUAL ver. 10.0 g MassHunter QUANT ver. 10.0 (GCMS ChemStation F.01.03)
Vi har i undervisningslaboratoriet kørende udstyr styret af såvel MassHunter som GCMS ChemStation.

Sprog

Kurset bliver holdt på engelsk!

Undervisere

Matyas Ripszam (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

Ingen pris fundet.

Kursustilmelding

Dato for afholdelse af dette kursus er endnu ikke fastlagt. Reserver en plads når næste dato fastsættes eller kontakt os evt., hvis du ønsker yderligere information.