Kemiske beregninger

Kursustype og varighed

Ikke-instrumentspecifikt, 2 dage.

Formål

Kursets formål er ved gennemgang og gennemregning af en række praktiske eksempler at øge fortroligheden ved arbejde med kemiske tal- og enheds-størrelser. Hovedparten af moderne analyseudstyr foretager talrige resultatberegninger automatisk. Der er imidlertid altid behov for at kunne eftervise disse beregninger manuelt, ikke mindst i forbindelse med validering og kvalifikation af analyseudstyr. Den gamle kunst at kunne regne er altså langfra forældet – i analysekemi skal man oven i købet både kunne regne med tal og med enheder – ofte samtidigt.

Indhold

  • Regning med tal og enheder
  • Forskellige enhedssystemer
  • Hyppigt anvendte \”specialenheder\”
  • Omregning mellem enheder – også i komplekse regneudtryk
  • Forskellige koncentrationsenheder og omregning mellem disse (%w, %Vol, mol/l, ppm, ng/l, osv.)
  • Anvendelse af forskellige hjælpemidler: hovedregning, forskellige typer lommeregnere, Excel-regneark…
  • Overslagsberegninger

Kursusopbygning

Kurset består af en række eksempler og cases som skal illustrere de praktiske problemer, man møder ved analytisk kemiske beregninger. Der tages udgangspunkt i almindeligt forekommende situationer, f. eks. beregninger i forbindelse med kalibrering ved anvendelse af intern standard. Eksemplerne gennemgås eller de gennemregnes af kursusdeltagerne i form af regneøvelser.

Forudsætninger

Deltageren bør have erfaring med praktisk laboratoriearbejde, herunder behandling af resultatdata. Forskellige typer lommeregnere og PC\’er med Excel vil være til rådighed. Det tilrådes dog at tage egen lommeregner med.

Undervisere

Tore Vulpius (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

11800 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

13.-14. juni 2024