Introduktion til LCMS

Kursustype og varighed

Kurset er ikke-instrumentspecifikt.
Kursets varighed er 3 dage.

Kursets formål

At give en introduktion til LCMS som metode.

Kursusoversigt

Kurset er tiltænkt nye brugere af LCMS, som har behov for en systematisk introduktion, der omfatter såvel teoretiske som praktiske aspekter. Kurset omfatter gennemgang af teori suppleret med praktiske eksempler.
Der er ikke adgang til kørende LCMS-udstyr på kurset.

Kursusindhold

  • Introduktion til massespektrometri: Iondannelse, masseanalyse og detektion.
  • Elektrospray-ionisering og atmosfæretryks kemisk ionisering; masseanalyse med quadrupoler og andre analysatorer; detektorer.
  • Væskechromatografi i forbindelse med massespektrometri.
  • Principper for dataopsamling ved LCMS: rådata, peak dtection, thresholding…
  • LCMS-databehandling: Totalionchromatogram, ekstraheret ionchromatogram og massespektrum.
  • Fragmentering af ioner, MS/MS.
  • Introduktion til metodeudvikling med LCMS.

Forudsætninger

Der kræves ingen forudgående LCMS-erfaring. Kendskab til HPLC vil være en fordel, men er ikke en ubetinget nødvendighed.

Undervisere

Tore Vulpius (Hold musen over for at se yderligere info)

Mads Brun Sørensen (Hold musen over for at se yderligere info)

Allan Kim Ohlsson (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

16500 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

10.-12. maj 2023