Histologi – grundkursus

Formål

Dette kursus er en introduktion til almen histologi omfattende de 4 vævsklasser bindevæv, epithel, muskelvæv og nervevæv.
I løbet af undervisningen gives en koncentreret teoretisk gennemgang af opbygningen af de forskellige overordnede vævstyper i mennesket, med fokus på relationen mellem struktur og funktion.
Kurset bidrager deltagerne en viden til bedre forståelse af eksperimentelt arbejde inden for områderne cellebiologi, fysiologi, patologi, anatomi, celledyrkning, immunhistokemi, immunologi, toksikologi, farmakologi, mm.

Undervisningsform

Kurset tager udgangspunkt i foredrag, der introducerer de forskellige vævsklasser. Undervejs vil kursisterne arbejde praktisk med mikroskopering af de forskellige celletyper samt præsenteres for histologiske billeder, der giver et indblik i vævenes histologiske opbygning.

Deltagere

Alle (laboranter, studerende og akademikere), der i deres arbejde beskæftiger sig med aspekter af mennesker og andre pattedyrs væv og organer og som ønsker en generel indføring i histologien.

Indhold

  • Introduktion til mikroskopi, vævspræparation, og farvning
  • Nervevæv
  • Muskelvæv
  • Det egentlige bindevæv
  • Brusk og knoglevæv
  • Blodets celler
  • Overfladeepithel
  • Kirtelepithel

Skriftligt kursusmateriale

Lærebog efter undervisernes valg udsendes inden kursusstart. På kurset suppleres med undervisernes noter.

Undervisere

Frederik Vilhardt og René Villadsen er lektorer på Københavns Universitet, og har begge mange års erfaring med undervisning i histologi på medicinuddannelsen.

Undervisere

René Villadsen (Hold musen over for at se yderligere info)

Frederik Vilhardt (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

14800 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

13.-15. januar 2025