Real-time PCR

Varighed

2 dage.

Formål

PCR – og specielt real-time PCR – er i dag en udbredt teknologi i såvel forsknings- som diagnostiske laboratorier. Rigtigt mange brugere anvender egenudviklede eller litteratur-baserede “in-house” analyser, men der findes også et stigende antal kommercielle analyser, hvor nogle er “låst” til en bestemt platform. Det kan være en udfordring at vælge imellem de mange forskellige PCR platforme, samt at forstå fordele og ulemper ved in-house / kommerciel løsninger.

Formålet med kurset er at bibringe kursusdeltagerne en forståelse for teori, begrænsninger samt anvendelsesmuligheder for realtime PCR. Derved opnår kursusdeltagerne en mulighed for at vælge de rigtige teknologier og platforme til at løse aktuelle problemer.

Kurset vil systematisk føre deltagerne igennem teorien bag PCR og realtime PCR – inkl bl.a. nukleinsyre ekstraktion, optimering af PCR samt kvantitering. Derudover vil kursusdeltagerne blive præsenteret for værdifulde internet-baserede værktøjer til fx design og kvalitetskontrol.

Indhold

  • Kort intro til PCR: teori, begrænsninger og problemer.
  • Kvantitativ og “real-time” PCR.
  • Modelsystemer for real-time PCR. Typiske problemstillinger.
  • Internetværktøjer.
  • Automatisk oprensning og kvalitetskontrol.
  • Nyere nukleinsyre amplifikations teknologier.
  • Fremtidig udvikling.

Forudsætninger

Kurset forudsætter nogen tidligere erfaring med PCR. Der henvises i øvrigt til kurset \”PCR\”.

Skriftligt kursusmateriale

Noter/artikler udvalgt og/eller udarbejdet af foredragsholderne.

Undervisere

Gorm Lisby (Hold musen over for at se yderligere info)

Gitte Qvist Kristiansen (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

10200 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

30. september-1. oktober 2024