Immunologi

Varighed

4 dage. Kurset er fordelt på 4 enkeltdage, så der er tid til at fordybe sig undervejs.

Formål

Formålet er – med udgangspunkt i bogen Immunobiology, som udleveres til ejendom på kurset – at give deltagerne grundlæggende viden om immunsystemets opbygning og funktion samt at give en introduktion til en række immunologiske teknikker.

Undervisningsform

Kurset varetages af undervisere med stor erfaring i både formidling og forskning indenfor immunologi. Kurset vil veksle mellem foredrag og små opgaver.

Deltagere

Kurset henvender sig især til laboranter, som i deres daglige arbejde er beskæftiget med forskellige aspekter indenfor immunologien og immunologiske teknikker og som på teoretisk niveau ønsker at lære mere om immunsystemet og immunologiske teknikker. Herudover kan alle (også studerende og kandidater), som skal til at begynde immunologirelateret forskning benytte kurset som en generel introduktion til immunologien.

Indhold

 • Immunsystemets opbygning
 • Innate immunitet, komplementsystemet
 • Vævstypemolekylernes struktur og funktion
 • Cytokiner og deres receptorer
 • B celle udvikling/antistof struktur
 • B celle medieret immunitet
 • T celle udvikling, TCR, struktur og funktion
 • T celle medieret immunitet
 • Immunologiske effektor mekanismer ved infektion
 • Autoimmunitet og tolerance
 • Allergi og overfølsomhed
 • Immunologiske teknikker – antistoffer/immunoassays
 • Vaccination

Skriftligt kursusmateriale

Bogen: Immunobiology, Charles A. Janeway, Jr. som udsendes før kursusstart
Derudover udleveres kursusmappe med undervisernes noter.

Undervisere

Søren Skov (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

18900 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

11. marts, 18. marts, 25. marts, 1. april 2025