Fremstilling af antistoffer


Bruger du antistoffer i dit daglige arbejde? Laver du selv eller skal du til at lave dine egne antistoffer?
Her er kurset, der giver dig et godt fundament for at forstå antistoffer, hvordan de produceres og hvilke muligheder der er for at bruge dem

Varighed

2 dage.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne dybtgående viden om procedurerne for fremstillingen af antistoffer og kendskab til de teknikker, som antistoffer kan anvendes til. Vurdering af procedurer og resultater, fejlfinding og problemløsning indgår som en del af kurset – gerne som dialog mellem deltagere og underviser.

Indhold

 • Baggrund:
  Hvad er antistoffer?, Hvad kan de rettes imod? (epitopbegrebet) og hvordan dannes de i kroppen? (antistofrepertoire, T-celle afhængighed).
 • Antistoffers struktur og funktion:
  Hvordan styres antistoffers biologiske funktion (Somatisk hypermutation, affinitets modning og isotypeswitch) Baggrunden giver en basal immunologisk indføring i antistoffer.
 • Fremstilling af antistoffer in vivo:
  Hvordan formuleres antigenet til immunisering? Skal der bruges adjuvans? en carrier? og hvilket dyr og immuniserings regime skal jeg bruge?
 • Fremstilling af antistoffer in vitro:
  Hvordan fremstilles et monoklonalt antistof? Hvad er et hybridom? Egenskaber/fordele. Procedurerne fra første immunisering af et dyr til det færdige antistof kan høstes fra cellekulturen gennemgås.
 • Antistoffers kvalitet:
  Hvad har man brug for til forskellige anvendelser? Specificitet, herunder epitopspecificitet. Affinitet/aviditet. Bindingstyper.
 • Mærkning af antistoffer:
  Enzymmærkning. Biotinmærkning.
 • Optimering af brugen af antistoffer:
  ELISA og lignende teknologier. Immunaffinitetskromatografi. Immunhistokemi.

  Kurset består af en række foredrag kombineret med teoretiske øvelser. Foredragene gennemgår de problemstillinger der er ved fremstilling af antistoffer, og lægger særlig vægt på at optimere og fejlfinde i procedurerne. De teoretiske øvelser giver kursisten en chance for at prøve den erhvervede viden af. Både foredrag og øvelser er så fleksibelt tilrettelagt, at der vil være tid til at tage deltager-initierede problemstillinger op.

Deltagere

Laboranter, studerende og kandidater, der arbejder med eller skal til at arbejde med antistoffer. Kurset henvender sig til personer der enten fremstiller og/eller bruger antistoffer.

Skriftligt kursusmateriale

Bogen: Immunkemiske Metoder – teori og praksis af Hans Andersen, Ulf Brøchner Sørensen og Elsebeth Thomsen, Nucleus, 1995 udleveres til ejendom på kurset. Supplerende noter udleveres på kurset.

Undervisere

Jan Pravsgaard Christensen (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

9200 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

17.-18. maj 2021