ELISA-teknikker

Varighed

2 dage.

Kursusafholdelse

Datoer for dette kursus fastsættes, når der er tilstrækkeligt med interesserede kursister.
Du kan sikre dig en plads på kurset ved at reservere en plads herunder. Så kontakter vi dig, når vi har datoerne klar.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundig teoretisk baggrund for udførelse af ELISA.

Deltagere

Alle ( akademikere, laboranter og studerende), der arbejder med eller skal til at arbejde med ELISA. Der stilles ingen krav til kendskab til ELISA for deltagelse da kurset henvender sig såvel til personer for hvem ELISA er en ny teknik som til personer, der har opnået en vis erfaring indenfor denne teknik, og som ønsker at udvide deres forståelse for teknikkens muligheder og begrænsninger.

Indhold

Vi starter med at se på opbygningen af ELISA og hvilke faktorer, der adskiller denne metode fra andre analysemetoder (fx enzymatiske assays), hvor analytten og reagenser alle findes i opløsning. Da ELISA er kendetegnet ved, at der indgår antistoffer enten som reagens og/eller som analyt, vil fremstilling af antistoffer og særlige egenskaber ved hhv. monoklonale og polyklonale antistoffer blive gennemgået.

Derefter vil hvert trin i ELISA blive gennemgået og for hvert trin vil faktorer, der har betydning for analysen, blive diskuteret.

Der kan laves mange forskellige typer af ELISA, der hver har sine styrker og svagheder. De mest almindelige ELISA-typer til analyse af hhv. antigener og antistoffer bliver gennemgået mht. styrke og svagheder og hvornår de kan/bør anvendes.

Til slut gennemgås, hvordan man kan optimere sit assay med hensyn til følsomhed, måleområde og reproducerbarhed (intra- og inter-assay variationer), og hvordan ELISA valideres.

På kurset indgår gruppearbejde i forbindelse med opbygning og validering af ELISA til forskellige formål, inklusive valg af antistoffer og reagenser (buffere og enzymkonjugater), problemløsning og fejlsøgning.

Skriftligt kursusmateriale

Der vil blive udleveret lærebog efter undervisernes valg samt supplerende noter på kurset.

Undervisere

Jan Pravsgaard Christensen (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

11000 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

12.-13. januar 2023