Molekyr cellebiologi

Varighed

4 dage.
Kurset afholdes som 4 enkeltdage med 1-2 ugers mellemrum, så der er mulighed for at læse og fordybe sig undervejs.

Formål

I løbet af kurset gives – med udgangspunkt i bogen: The Cell. A Molecular approach, – en koncentreret gennemgang af den molekylære cellebiologi. Formålet er at give deltagerne den nyeste viden om cellens opbygning og funktion, at skabe overblik og samtidig give en oversigt over moderne cellebiologisk forskning.

Undervisningsform

Kurset består af lektioner holdt af undervisere med stor erfaring i både formidling og forskning indenfor molekylær cellebiologi.

Deltagere

Kurset henvender sig til erfarne og interesserede laboranter, der i deres arbejde beskæftiger sig med aspekter af cellebiologi og som ønsker at lære mere. Andre faggrupper med samme baggrundsviden er velkomne. Det forventes, at deltagerne inden kurset skimmer bogen, der bruges på kurset. Bogen sendes i god tid inden kurset.

Indhold

 • Celler og cellebiologisk forskning
 • Molekylærbiologiens fundament
 • Genomets organisering
 • Replikation, reparation og rearrangement af genomisk DNA
 • Syntese og processering af RNA
 • Proteinsyntese, processering og regulation
 • Cellekernen
 • Protein sortering og transport: Det endoplasmatiske reticulum, Golgiapparatet og lysosomer
 • Cellens metabolisme: mitochondrier, oxidativ fosforylering og peroxisomer
 • Cytoskelettet og cellemotilitet
 • Celleoverfladen: Plasmamembranens struktur og transport af små molekyler
 • Celleoverfladen: Endocytose og cellekontakter
 • Cellesignalering og signaltransduktion
 • Cellecyklus
 • Cancer

Skriftligt kursusmateriale

Bogen: The Cell. A Molecular Approach. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, ASM Press. Med henblik på forstudier sendes bogen ud inden kurset.

Undervisere

René Villadsen (Hold musen over for at se yderligere info)

Lotte Katrine Vogel (Hold musen over for at se yderligere info)

Mads Bak (Hold musen over for at se yderligere info)

Frederik Vilhardt (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

Ingen pris fundet.

Kursustilmelding

Dato for afholdelse af dette kursus er endnu ikke fastlagt. Reserver en plads når næste dato fastsættes eller kontakt os evt., hvis du ønsker yderligere information.