Immunologi Light


Dette kursus er for dig, som har brug for et hurtigt overblik over immunsystemet.
Kurset kan med fordel benyttes som introduktion til 4-dags kurset Immunologi.

Formål

Formålet er – med udgangspunkt i bogen: Immunforsvar – Kampen i Kroppen, som udleveres til ejendom på kurset – at give deltagerne et overblik over immunsystemet.

Undervisningsform

Kurset består af 12 foredrag holdt af en underviser med stor erfaring i formidling indenfor immunologi og biokemi.

Deltagere

Kurset henvender sig til alle der ønsker et overblik over immunsystemet eller til de der ønsker en introduktion til immunologien inden et større kursus påbegyndes.

Indhold

 • Immunsystemet – et overblik
 • Det innate immunsystem
 • B-celler og antistoffer
 • Antigenpræsentation
 • T-celler og cytokiner
 • Lymfesystemet og lymfocyttrafik
 • Hvordan immunsystemet lukkes ned efter en infektion
 • Tolerance og MHC restriktion
 • Immunologisk hukommelse og vacciner
 • Immunopatologi: Når immunsystemet tager fejl
 • Cancer og immunsystemet
 • Et kritisk blik på immunsystemet

Skriftligt kursusmateriale

Underviseren, Ib Søndergaards noter samt hans bog “Immunforsvar – Kampen i Kroppen”, som han har skrevet sammen med Mads Duus Hjortshøj.

Undervisere

Ib Søndergaard (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

10200 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

21.-22. november 2024