Solid Phase Extraction SPE

Print Friendly, PDF & Email

Tidsbesparende – og med stor præcision

Manuel SPE er en tidskrævende og kompliceret proces, især med variable matricer. Ved en automatisering af SPE, bliver processen mere effektiv og reproducerbar.
Automatiseret SPE til GERSTEL’s Multi Purpose Sampler (MPS) giver mulighed for at anvende 1, 3 og 6mL standard cartridges. Dette giver flere fordele sammenlignet med manuel SPE:

  • Forbedret recovery, præcision og reproducerbarhed.
  • Den totale analysetid bliver minimeret idet SPE ekstraktionen bliver udført mens den foregående prøve bliver analyseret på GC eller LC.
  • Da systemet kører on-line (kan også køre off-line) og just-in-time, minimeres variationen på grund af nedbrydning, fordampning mv. Dette giver bedre RSD.
  • Typisk mere end 50%’s tidsbesparelse i forhold til manuel SPE.

GERSTEL’s SPE muliggør automatisk prøveforberedelse og analyse af selv komplekse prøver. Prøverne oprenses på en enkel og sikker vis, og kombinerer stor præcision med høj kapacitet.

Ud over den automatiserede SPE kan prøveforberedelsen nemt kombineres andre automatiserede teknikker, for eksempel:

  • Fortynding, og intern standard addition
  • Automatiseret vejning, centrifugering og sonikering
  • Derivatisering før eller efter ekstraktionen
  • Opvarmning/afkøling og mixing
  • Solvent exchange

MPS-SPE-SFS-detail

 

SPE_0_cartridge_ENSPE_1_condition_ENSPE_2_load_ENSPE_3_wash_ENSPE_4_dry_ENSPE_5_elute_EN          SPE_6_Keeper_solvent_EN

Hvis I har spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

Download brochure