OpenLAB ChemStation Edition til GC og LC, niveau 2

Kursustype og varighed

Kurset henvender sig til øvede brugere af “OpenLab ChemStation Edition” eller ChemStation på Agilent GC- eller HPLC-udstyr og har en varighed af 2 dage.
Kurset har fokus på videregående aspekter af databehandling med OpenLab (eller ChemStation) til GC og HPLC, uanset om instrumenterne er fra Agilent eller andre producenter.

Kursusoversigt

Kurset giver et overblik over videregående databehandlingsfunktioner i OpenLAB: avanceret brug af integrationsindstillinger, gennemgang af forskellige kalibreringsoptions og eksempler på forskellige muligheder for rapportering.

Kursusindhold

  • Integrationsindstillinger: tidsprogrammering, arbejde med flere samtidige signaler, manuel integration
  • Videregående brug af kalibreringstabel og kalibreringsparametre.
  • Rapportering: enkeltprøverapportering og sekvensrapportering; tilpasset rapportering og Intelligent Reporting.
  • Sammenhæng mellem dataopsamlingsmetode og databehandlingsmetode i sekvenser
  • OpenLABs bruger- og adgangsrettighedsstyring berøres kort.

Kursusopbygning

Der veksles mellem gennemgang af teori og praktiske øvelser på PC’ere med OpenLab CDS (normalt med én deltager pr PC). Online udstyr forefindes i kursuslaboratoriet og inddrages i undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt. For at gøre indlæringen så effektiv som muligt, anvendes en væsentlig del af kursustiden på praktiske PC-øvelser.

Forudsætninger

Deltageren bør have kendskab til grundlæggende chromatografi og bør ligeledes have grundlæggende kendskab til OpenLab eller ChemStation.

Udstyr og software

Kurset er ikke egentligt instrumentspecifikt; praktiske øvelser vil fortrinsvis finde sted på Agilent 8890, 7890 eller 6890 GC-udstyr.
Softwaren er Agilent M8301AA OpenLab CDS ChemStation Edition.

Undervisere

Tore Vulpius (Hold musen over for at se yderligere info)

Jimi Byrsø Dan (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

5400 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

20.-21. januar 2022