OpenLAB ChemStation Edition til GC og LC, niveau 1

Kursustype og varighed

Kurset henvender sig til nye brugere af “OpenLab ChemStation Edition” eller ChemStation på Agilent GC- eller HPLC-udstyr og har en varighed af 2 dage.
Kurset har fokus på databehandling og retter sig mod nye brugere af OpenLab (eller ChemStation) til GC og HPLC, uanset om instrumenterne er fra Agilent eller andre producenter.

Kursusoversigt

Kurset giver et overblik over grundlæggende funktioner i OpenLAB, primært databehandling, herunder integration, kalibrering og rapportering.
Konfiguration af OpenLab, opbygning af metoder og instrumentstyring gennemgås på oversigtsniveau (en grundigere gennemgang af disse emner findes på kurset “GC brugerkursus”).

Kursusindhold

  • OpenLABs opbygning, instrumentstyring og konfiguration på oversigtsniveau.
  • Databehandling ved arbejde med chromatografiske data: Integration, kalibrering og rapportering.
  • Sekvenser: Automatisk afvikling af flere prøver.
  • Metoder til automatisk rapportering af analyseresultater.

Kursusopbygning

Under kursusforløbet veksles der mellem gennemgang af teori og praktiske øvelser på PC’ere med OpenLab CDS (normalt med én deltager pr PC). Online udstyr forefindes i kursuslaboratoriet og inddrages i undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt.
For at gøre indlæringen så effektiv som muligt, anvendes en væsentlig del af kursustiden på praktiske PC-øvelser.

Forudsætninger

Deltageren bør have kendskab til grundlæggende chromatografi, men forudgående kendskab til OpenLab er ikke nødvendigt.

Udstyr og software

Kurset er ikke egentligt instrumentspecifikt; praktiske øvelser vil fortrinsvis finde sted på Agilent 8890, 7890 eller 6890 GC-udstyr.
Softwaren er Agilent M8301AA OpenLab CDS ChemStation Edition.

Undervisere

Jimi Byrsø Dan (Hold musen over for at se yderligere info)

Tore Vulpius (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

10600 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

8.-9. december 2021