MIDI

Identifikation af mikroorganismer

MSC er autoriseret forhandler og står for salg såvel som vedligeholdelse, support og fejlfinding i Norden på MIDI Sherlock-systemer til identifikation af mikroorganismer. MSC forhandler desuden forbrugsartikler til MIDI-systemer.

MIDI er en mindre amerikansk virksomhed beliggende i Newark, Delaware. Hos MIDI har man gennem de sidste ca 20 år udviklet og supporteret produkter til identifkation af mikroorganismer, baseret på fedtsyresamensætningen af cellemembranen.

FAME – fedtsyremethylestere

Fedtstofferne produceret af mikroorganismerne forsæbes og esterificeres – eller omdannes direkte ved transesterifikation – til fedtsyremethylestere (FAME) og underkastes herefter GC-analyse.

FAME-chromatogrammet udgør et unikt fingeraftryk af fetsyresammensætningen, og ved sammenligning med et bibliotek indeholdende sådanne FAME-profiler for kendte mikroorganismer, kan man opnå en identifikation af den givne prøve.

Hvis du er interesseret i MIDI-produkter, er du velkommen til at kontakte Tore Vulpius.

Link til MIDI

MSCi har overtaget MIDI-aktiviteterne i Norden fra MIDI.

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os gerne på ordrer@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular