GERSTEL Autosampler- og prøveforberedelses-udstyr

Automatiseret Tube Exchange (ATEX)

Direkte termisk ekstraktion af mikro-vials.

ATEX fungerer sammen med Thermal Desorption Unit (TDU, se denne), og muliggør indførelsen af komponenter fra ​​flydende, viskøse eller faste prøver direkte til GC systemet via termisk ekstraktion.

Ekstraherede analytter fokuseres og koncentreres i injektoren (CIS 4) før overførsel til kolonnen.

Høj følsomhed – lave detektionsgrænser

Den effektive ekstraktion og koncentration sikrer høj følsomhed og lave detektionsgrænser. Systemet holdes fri af højtkogende/ikke fordampelige forureninger og sikrer god stabilitet og oppetid.

Op til 196 prøver

Op til 196 prøver kan behandles automatisk til bestemmelse af VOC / SVOC i tunge eller ikke flygtige matricer, f.eks. PCB i fugemasser.

Efter analysen fjernes mikrovial automatisk. Standard addition eller anden prøveforberedelse kan udføres automatisk af MPS’en via Maestro.

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

Du er velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen, og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Kontakt evt Jens Glastrup på  jens@msconsult.dk

Eller ring til vores hovednummer

 +45 44 53 93 66

Kontaktformular