Desyrel Generalized Anxiety Disorder Buy Crestor Costco Garage Sale Clomid Glucophage Buy Online Buy Lithium Rechargeable Batteries

VUV analytics – GC-UV detectorer

VUV logo
FAMEs-Chart
VUV-Electronic-Transitions
PIONA-spectra

Hvad er en VUV detektor?:

Vacuum Ultraviolet Spektroskopi(Vacuum ultraviolet er en trivialbetegnelse for UV ~200nm og nedefter) blev introduceret i 2014 som en universel detektor til gaschromatografi. VUV spektret strækker sig fra 120 – 240/430nm for de to detektorer . Opsamling af et spektrum tager ca. 11ms, hvilket betyder at detektoren er hurtig nok til såvel GC som GCxGC.
Detektoren fås i to forskellige varianter, hvor VGA-100 scanner fra 120 – 240nm med et temperaturmaximum på 300°C, og VGA-101 scanner fra 120 – 430nm med et temperaturmaximum på 430°C. Begge spektrometre har muligheden for at levere kvalitativ og kvantitativ spektral information for de fleste gasfasekomponenter. 

Anvendelsesområder:

VUV detektoren er en ny universaldetektor til GC. Den er ortogonal til såvel –MS som –IR detektorer og er generelt velegnet til områder hvor der skal sikres forøget identifikationssikkerhed ved analyser samt hvor der er brug for den spektrale information som UV spektret af en komponent giver. Gasfasespektrene er særdeles konstante og små variationer som flytning af en methylgruppe på alkaner, isomere terpener, cis-/trans– bindinger på for eksempel FAME’s ses uden videre.

 

På grund af de konstante UV spektre er der endvidere god mulighed for ”deconvolution” i chromatogrammer, og der kan med fordel køres med ”fast-GC” uden at kompromittere analysens kvalitet. UV spektre giver en særlig mulighed for at klassificere en komplet GC analyse i ”compound classes”: for eksempel paraffiner, iso-paraffiner, olefiner, naphtener og aromater, altså en komplet PIONA analyse. Dette er en del af ”VUV analyze” softwaren, og den komplette analyse af et chromatogram tager omkring 1 minut. En komplet PIONA analyse kan udføres på ca. 35 minutter
Følsomheden for VUV detektoren er lidt i ”den lave ende” i forhold til en moderne –MS detektor, der er typisk tale om en IDL for almindelige organiske komponenter på 15 – 60pg, hvilket i de fleste tilfælde er fuldt tilstrækkeligt til GC analyse med 0.25mm kolonner.

Hvordan virker det?:

Princippet i en VUV detektor er enkelt. Systemet består af en flowcelle på ca. 40µL som gennemlyses, lyskilde i den ene ende og detektor i den anden. Effluenten kommer direkte fra GC systemet, og tilføres samtidig 40mL/min  make-up gas, dette gøres af hensyn til purging af flowcellen. Spektrene opsamles kontinuerligt (11ms/scan), og det samlede chromatogram udskrives.

Systemet fås som ovenfor nævnt i to varianter:

VGA-100: 120 – 240nm, max. temp. 300°C

VGA-101: 120 – 430nm, max. temp. 430°C

Spørgsmål? Skriv til Mátyás Ripszam, Tore Vulpius.

Ellers gå til VUV hjemmesiden.