Purchase Discount Viagra On The Internet Where Can I Buy Misoprostol Cytotec Viagra For Sale In Boots Buy Brand Lexapro Online Cialis Online Legit
MSC afholder løbende seminarer omhandlende forskellige analytisk-kemiske emner. Disse vil ofte involvere eksempler på anvendelse af GERSTEL-udstyr til løsning af analysemæssige problemer. denne side indeholder beskrivelse af et enkelt seminar
Prøveforberedelse og typer af massespektrometri ved GCMS.

Oversigt over seminar

Velkommen til dette seminar, som ikke er hverken et salgsevent eller en almindelig kursusdag!
Vi tager afsæt i forskellige prøveforberedelsesmetoder og deres kobling til forskellige massespektrometriske metoder - og vi gør det med reference til en række forskellige leverandørers produkter: GERSTEL, Agilent, LECO, Markes...

Seminaret arrangeres i samarbejde med ARLA og hos ARLA Foods Innovation i Aarhus. ARLA stiller lokaler til rådighed og sørger for forplejning på seminardagen.

Emneoversigt

Seminarets emner omhandler en række forskellige GCMS-teknikker. Vi ser dels på selve prøveforberedelsen, dels de forskellige massespektrometriske teknikker, der finder anvendelse. Formen vil være diskussionsorienteret, og deltagerne er meget velkomne til at medbringe egne analyseproblemer og til at lufte egne erfaringer.

 • Teknikker til prøveforberedelse:
 • Væskeinjektion
 • Statisk headspace
 • Dynamisk headspace
 • SPME
 • Mere avanceret prøveforberedelse
 • Massespektrometriske teknikker:
 • Single-quadrupol MS
 • Triple-quadrupol MSMS: target-analyser
 • TOF og qTOF-MS: højtopløsnings-MS
 • GCxGC-MS
 • SIFT-MS

Forudsætninger

Interesse for prøveforberedelse og GCMS-metoder.

Udstyr og software

Seminaret er som sådant ikke-instrumentspecifikt. Da vi selv arbejder med udstyr fra bl.a. GERSTEL, Agilent Technologies, LECO og Markes, vil vi dog givetvis tage udgangspunkt i eksempler på analyser foretaget med sådant udstyr.
Softwaremæssigt vil vi bruge eksempler fra GERSTEL Maestro, Agilent Masshunter og LECO ChromaTOF.

Undervisere

Tore Vulpius (Hold musen over for at se yderligere info)

Jens Glastrup (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

500 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

22. oktober 2019