MPS/CombiPAL vedligeholdelse

Formål

At bibringe grundlæggende viden om almindelig vedligeholdelse og fejlsøgning af CTC CombiPAL og GERSTEL MPS. CombiPAL og MPS er baseret på samme grundhardware og kurset skal gøre kursusdeltagerne i stand til at lave daglig og periodisk vedligeholdelse af CombiPAL og MPS.

Indhold

  • Daglig vedligeholdelse.
  • Justering af objekter/positioner.
  • Justering af firmware.
  • Backup og gendannelse af firmware.
  • Langsigtede vedligeholdelsesopgaver.
  • Anvendelse som standalone.
  • Anvendelse sammen med GC- eller HPLC-udstyr, herunder integration med Agilent ChemStation/OpenLAB/GCMS ChemStation.
  • Skift af sprøjter og andre forbrugsartikler

Kursusopbygning

Kurset indeholder teoretisk gennemgang, men lægger i høj grad vægt på praktiske øvelser. Deltagerne får mulighed for at foretage betjening og vedligeholdelse af instrumenter, der er til rådighed i MSCs laboratorium. Der lægges særlig vægt på medfølgende programmer til håndtering af firmware.

Forudsætninger

Der forudsættes erfaring i normal daglig brug af CombiPAL/MPS. Det er en fordel, hvis kursusdeltagere oplyser om tillægsmoduler til MPS- eller CombiPAL-udstyr ved tilmelding, så kursets indhold kan tilrettelægges herefter.

Hardware

GERSTEL MultiPurposeSampler (MPS2/MPS2XL/MPS3), CTC CombiPAL.

Software

GERSTEL Maestro, CTC Cycle Composer.

Undervisere

Tanya Jacobsen (Hold musen over for at se yderligere info)

Kenneth H. Nielsen (Hold musen over for at se yderligere info)

Priser

5300 DKR.

Kursustilmelding

Vælg dato:

11. november 2019