Crestor Pret 20 Mg Proscar Pill Cutter Buy Clomid Vancouver Bc Generic Altace 5mg Buy Diflucan Europe

SYFT

Syft-Technologies
SIFT-MS-Schematic-1024x373_Transparent-Background

SIFT-MS: On-line MS eller ultra fast off-line MS system

Hvad er SIFT?:

SIFT-MS (Selected Ion Flow Tube – Mass Spectrometry) er en ultra-hurtig analysemetode til mindre molekyler, typisk op til en MW på 250, men systemet kan anvendes op til en MW på 400. Systemet er baseret på quadrupol analyse af de enkelte komponenter, og har”unit-mass” resolution. Metoden har en udvidet selektivitet idet det er muligt at ionisere med op til 3 forskellige positive og op til 5 negative ioner, der er tale om en blød ionisering. Dette giver en forøget selektivitet på molekyler med samme molekylvægt, og der er derfor mulighed for analyse af komplicerede blandinger uden at anvende GC eller LC som foregående separationsmetode.
Dens mulighed for analyse af de ”helt små og polære molekyler” er samtidig et område hvor konventionel GC og LC har deres begrænsninger. Myre-/eddikesyre samt form-/acetaldehyd analyseres uden videre ned til omkring 1ppb i de fleste matricer. Systemet kan anvendes i to forskellige opsætninger:

Analytisk opsætning:

On-line anvendelse: Her måles der kontinuerligt på et gasfase system. Denne opsætning er derfor anvendelig til monitorering af processer, ”indoor air” overvågning (den er formentlig en drøm til at generere luftskifte målinger), generelt hvor der er tale om overvågning af processer hvor target(s) har betydning for den videre proces.

Off-line anvendelse: Her måles der diskontinuert, typisk fra vials, hvori emnet er placeret. I denne opsætning er systemet sammenbygget med en GERSTEL autosampler/robot. Analysen tager typisk 60 -120 sekunder mellem hver headspace injektion, og systemet er derfor velegnet til processer hvor der er tale om et stort antal analyser/døgn. Der kan være tale om mikrobiologisk screening eller batch-produktkontrol.

På vej!:Systemet er for nylig udviklet i sammenhæng med en termisk desorber, og kan derfor nu også anvendes til analyse af 3,5” TD rør. Vi har ikke selv set det endnu, men følsomheden er sandsynligvis nede i lav ppt, muligvs høj ppq. Analysetiden vil formentlig være omkring 5-10 minutter.

Hvordan virker det?:

Systemet er bygget op over et quadrupol- massespektrometer, men til forskel fra almindelig EI ionisering anvendes komponenter i den atmosfæriske luft: H2O, O2, NO, NO2 samt NO3, som først ioniseres til at danne op til i alt 8 precursor-ioner: H3O+, OH, O2+, O, O2, NO+, NO2 samt NO3. Systemet kan derfor udmærket analysere prøver fra fugtig luft, uden bias.
Disse selekteres, en ad gangen, til passage gennem den første quadrupol, og ioniserer reaktanterne, som tilføres i en ”flow tube”. Der er tale om en blød ionisering, derfor ses kun ringe fragmentering, men reaktanterne ioniseres forskelligt afhængigt af valget af precursor, hvilket giver god selektivitet, også i mere komplicerede blandinger.

De ioniserede reaktanter analyseres herefter i analyzer quadrupolen, se også videoen nedenfor. Systemet kan enten køres som kontinuerlig ”Scan” eller med noget større følsomhed som ”SIM” analyser. Som ved almindelig GC/MS giver Scan muligheden for at detektere ukendte, hvorimod SIM er mest anvendelig som target analyse.

Kontakt: Jens Glastrup

Goto: SIFT-MS homepage

SYFT har udgivet en række specifikke brochurer over systemet:

Generel oversigt over teknologien.

Specifikke arbejdsområder:

Automatisering, Bilindustri, Breath-analysis, Food and flavour, Forensics og lignende, Miljøanalyser, Petrokemisk, Pharmaceutisk analyse, Produktionskontrol, Halvleder industrien