PID

Print Friendly, PDF & Email

PI-detektoren – PhotoIonization Detector – fungerer ved ionisering af analytterne ved hjælp af UV-bestråling. Der kan derfor vælges forskellige lamper og dermed forskellig selektivitet. Jo højere ioniseringsenergi, jo lavere selektivitet. Et typisk anvendelsesområder er aromater og umættede forbindelser som med denne detektor kan adskilles fra alkaner (som ikke detekteres).

Download brochure