PFPD

Print Friendly, PDF & Email

Svovl og phosfor detektion – blandt andet

Pulsed Flame Photometric Detektor – PFPD – er en detektor, der udnytter at forskellige atomer ved forbrænding exciteres og udsender lys ved veldefinerede bølgelængder. Denne pulsede variant opnår en langt højere følsomhed for især svovl, phosphor og nitrogen end traditionelle FP-detektorer. Den kan måle to samtidige signaler, og man kan eksempelvis måle carbon og svovl samtidig – dette giver en stor fleksibilitet samtidig med høj følsomhed overfor svovl. På grund af detektorens særdeles robuste karakter og høje følsomhed, ser vi denne detektor som overlegen i forhold til alle andre S-detektorer på markedet.
Der er tale om en klippestabil detektor med meget lidt vedligehold.

Følsomheden for svovl er <1pg/sek.
Følsomheden for phosfor er <0,1pg/sek.

Download brochure

instPFPD5383_400x300