Clomid For Sale Uk Bimatoprost Buy Canada Zoloft Medication Sale Augmentin 500 Mg Prospect Celebrex Onine Pharmacy

ELCD

ELCD detektoren er en elektrolytisk conductivity detektor, hvor effluenten fra GC først konverteres pyrolytisk til en ioniserbar gas(HX) under reducerende betingelser. Herefter transporteres gassen til reaktorcellen hvor et deioniseret solvent opløser gassen, og herved stiger ledningsevnen. Denne kan nu måles og er proportional med det tilførte halogen. ELCD detektoren kan endvidere anvendes til Svovl og Nitrogen. Som på XSD detektoren er der mulighed for at ventilere solventet, og der kan derfor anvendes halogenerede solventer. ELCD detektoren bedømmes ofte til at være mere kompliceret i såvel drift og vedligehold end ECD. Imidlertid er ELCD også bedre til at reducere matrix interferencer, og dermed falske positive, i forhold til ECD’en. Detektoren har en særdeles høj linearitet på halogener >106

Download brochure

ELCD_color