Is Cialis Professional Better Than Cialis Buy Lithium Orotate San Antonio Cialis Contact Cold Tablets Inderal Buy Uk Diclofenac Zetpillen Diarree

Termisk desorber – Unity xr

Manuel termisk desorber

UNITY ™ er markedets førende termiske desorber til samtidig analyse af VOC’er, SVOC’er og termisk labile forbindelser opsamlet på TD rør.
I modsætning til andre termiske desorbere, kan UNITY kvantitativt genopsamle den ”splittede” del af prøven til gen-analyse eller opbevaring, hvilket forøger den analytiske sikkerhed. Unity har også en elektrisk afkølet kuldefælde på ”focusing trap”, som køler til -30°C, flydende N2 er ikke nødvendig.

Nem tilslutning til alle GC mærker

Unity kan tilsluttes alle typer af GC, den elektroniske version administreres fra egen software. Carrier i Unity kobles direkte til GC pneumatikken, til styring af den lineære gashastighed på kolonnen. På grund af den hurtige opvarmning af ”Focusing trap” bruger Unity ikke en injektor til sammenkoblingen med GC systemet. Kolonne (eller forkolonne) er monteret direkte til Unity via en heated transfer line.

Download brochure

Unity-2-1