Sekventiel prøveudtagning af TD rør – MTS 32

Print Friendly, PDF & Email

Automatiseret prøveopsamling

Hvis der er brug for en automatisk og sekventiel prøvetagning af TD rør, kan Markes MTS 32 køre op til 32 TD rør i op til 40 timer på et internt batteri. Systemet kan også køre på almindelig strøm. Prøverne indsamles ved hjælp af en constant flow pumpe, hvilket sikrer den samme luftmængde opsamlet på hver TD rør, og dermed god kvantisering.

Diffusion locking

På grund af Markes SafeLok/DiffLokTM teknologien er de ubrugte rør og de indsamlede prøver beskyttet mod indtrængende komponenter samt mod tab af opsamlede komponenter.

Download brochure

MTS-32-1