Perscription Coverage For Cialis Coles Sp Cialis Es Priv Es Nolvadex To Buy Online Where Can You Purchase Clomid Diltiazem Hcl Retard 300 Mg

In-line air sampling – Air Server 3/8

Air Server modulet tillader direkte prøveudtagning fra enten 3 eller 8 kanaler direkte til Focusing trap i en Unity thermisk desorber. De indsamlede komponenter bliver således IKKE opfanget på et TD rør. Ud fra valget af kanaler, kan disse anvendes til prøvetagning fra forskellige steder, fra kalibreringsstandarder, tedlar bags etc. Dette er det ideelle modul til forskning, hvor der skal tages prøver fra forsøg med bestemte intervaller.

Download brochure

Air-server