Vejning

Print Friendly, PDF & Email

 

mps-weighing-option

Tilkoblet vægt

GERSTEL MPS 2 overfører automatisk et standard vial til vægten, og den flydende prøve (standard, reagens eller fortynding) tilføjes, vejes og registreres separat.

For hver prøve kan en eller flere prøvetilsætninger defineres ved et museklik i MAESTRO.

Automatisk dataoverførsel til Excel

Resultaterne bliver automatisk overført til Microsoft Excel-tabeller til efterfølgende behandling. Hver prøve rapporteres i en separat linje, hver tilsætning i en separat kolonne.

Når prøveforberedelsen er afsluttet, kan Maestro/MPS viderebehandle prøven og/eller injicere på GC eller LC.

MPS vejeoption forenkler laboratoriearbejdet samt håndteringen af data, hvilket reducerer risikoen for betjeningsfejl og forøger kvaliteten af analyserne.