Twister/Stir Bar Sorptive Extraction SBSE

Print Friendly, PDF & Email

PDMS-Twister-Vial

GERSTEL Twister anvendes til analyse af organiske forbindelser fra vandige matricer ved Stir Bar sorptive Extraction (SBSE).

Metoden er hurtigere end konventionel væske/væske-ekstraktion, kræver stort set ikke manuel arbejdstid eller opløsningsmidler og er samtidig op til 1000x mere følsom end SPME.

GERSTEL Twister ligner en konventionel magnetisk omrørermagnet, men adsorberer og koncentrerer de organiske komponenter på den adsorberende belægning.

Det gør ingen forskel, om solventet er drikke- eller spildevand, kropsvæsker eller drikkevarer. Efter ekstraktion kan Twister vaskes i UHQ vand for at fjerne ikke adsorberet materiale. Herefter overføres den direkte til termisk desorption med TDU eller TDS ved GC eller back extraction ved LC analyse (se nedenfor).

 

Twister faser:

  PDMS Twister EG/Silicone Twiste
Phase Polydimethylsiloxane (PDMS) Polydimethylsiloxane (PDMS) / Ethylene glycol (EG) – copolymer on an inert metal grid for mechanical stabilization
Enrichment Unspecific binding of apolar compounds
log(Kow) > 4
The polarity range can be increased by adding salt
Unspecific binding of apolar compounds, additionally specific binding of polar hydrogen bond donors, e.g. phenols
Application examples Pesticides in water
PAH in marine tissue
2,4,6-TCA in wine
Flavor compounds in food…
Flavor compounds in beverage

 

GC analyse

Efter ekstraktionen kan Twister overføres direkte til termisk desorption i TDU eller i TDS. Dette betyder, at den termiske desorption, kromatografi og efterfølgende påvisning af de organiske forbindelser adsorberet på PDMS coating udføres direkte fra Twister.

LC analyse

Ikke flygtige eller termisk ustabile forbindelser kan ekstraheres fra Twister af TwisterBackExtraxtion (TBE) og efterfølgende analyseres ved LC eller LC/MS. Også denne proces, tilsætning af solvent, ventetid samt injektion er, via Maestro, fuldt automatiseret.

Fordele

 • Op til 1000 gange lavere detektionsgrænser end SPME
 • Kvantitativ, med stort lineært interval
 • Flere prøver kan ekstraheres samtidigt
 • Kræver minimal tid og arbejdskraft
 • Termisk desorption og GC/MS/AED-analyse udføres automatisk

Anvendelsesområder

Twister har vist sig anvendelig på mange forskellige anvendelsesområder, i essens- og parfumeindustrier, påvisning af miljøskadelige stoffer som polyaromatiske kulbrinter og pesticider. På grund af sin mekaniske stabilitet kan Twister også anvendes til udendørs applikationer(passiv sampling) og sendes nemt sendes t i 2mL vials.

Applikationer

 • Fødevarer, især drikkevarer
 • Aroma og parfume
 • Miljøanalyse af vand/spildevand/luft
 • Biomedicin, herunder kropsvæsker
 • Kvalitetskontrol
 • Residualanalyse

Download brochure