Membrane Assisted Solvent Extraction MASE

Print Friendly, PDF & Email

Til de mere besværlige prøver

Vandanalyse kan være kompliceret, hvis prøven indeholder komponenter i suspension og/eller partikler. Væske-væske ekstraktion er en mulighed, men kræver en del solvent samt en større manuel indsats.

MASE er en teknik, hvor de flydende faser adskilles med en semipermeabel membran, og hvor der kun er et ringe solventforbrug. Forløbet er 100% automatiseret:

  • Prøven overføres til en vial, som lukkes sammen med en MASE membrane. Vialen placeres i autosampleren.
  • Ekstraktionssolventet tilsættes ”på den anden side” af ekstraktionsmembranen.
  • Vialen overføres til Agitator ved en specifik tid og temperatur.
  • Efter ekstraktionen er færdig kan ekstraktet injiceres i GC systemet, eventuelt med LVI teknik.

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

Download brochure

 

mase