Gas sampling system (GSS)

Print Friendly, PDF & Email

Pålidelig opsamling af gasser

Gas Sampling System (GSS) er et pumpesystem til et eller to TD-rør, som derefter analyseres med termisk desorption kombineret med GC(/MS). De to flow-kanaler kan enten bruges til to uafhængige TD-rør, som Distributed Volume Pair udtagning eller som synkron-opsamling ved for eksempel kritiske prøveudtagninger.

Dobbelt kanal system – for forøget sikkerhed

GSS er på begge kanaler udstyret med Mass flow controllers med Flow Tamer ™ -teknologi, der minimerer trykimpulser på begge kanaler. GSS er kompatibel med alle standard TD-rør. Alle parametre opsamles uafhængigt på begge kanaler og kan sendes til en ekstern data-enhed via USB.
Sampling kan startes via en forprogrammeret tidsplan eller on-demand fra touch screen interface.

GSS karakteristika:

 • Simultan opsamling af prøve til to TD rør
 • Prøvevolumener kan angives uafhængigt for hver kanal
 • Sampling flow kan indstilles uafhængigt for hver kanal
 • Dobbelte prøver, Distributed Volume Pair, eller uafhængige prøver kan indsamles
 • Kompatibel med alle standard TD rør
 • Prøveudtagning med programmeret sekvens eller manuel betjening
 • To uafhængige flow-channels med separate pumper
 • Konstant flow sampling eller periodisk prøveudtagning
 • Lavt flow til TWA operation
 • Kan køre på batteri
 • Robust kabinet
 • Pålidelig og nøjagtig prøvetagning
 • Fuld dokumentation og sporbarhed
 • GSS har fuld dokumentation og ”traceability

GSS sampleren registrerer alle relevante opsamlingsdata, bl. a. start- og stoptider, varighed, gennemsnitligt flow.
Data kan transmitteres via USB.

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup