Cryogenic Trapping System CTS

Print Friendly, PDF & Email

Effektiv fokusering

Problemer med fokusering/god topform, eller ønske om et selektivt 1D/2D-system?:

GERSTEL CTS anvendes ved kold fokusering af analytter og giver bedre adskillelse, smallere og skarpere toppe end normal fokusering ved injektion og dermed lavere detektionsgrænser.

Efter fokuseringen overføres analytterne til GC-kolonnen under anvendelse af et præcist temperaturprogram. For endnu lavere detektionsgrænser, kan analytter fra flere injektioner opkoncentreres på CTS.

CTS kan bruges før kolonnen eller mellem 1. og 2. kolonne i et flerdimensionalt system (vi har in-house ekspertisen til at bygge systemet til jer).

De to CTS modeller:

  • CTS 1 til montering mellem to GC ovne
  • CTS 2 til fokusering i en GC ovn

CTS giver følgende muligheder:

  • Fokusering af analytter som et smalt bånd på den analytiske kolonne
  • Skarpere toppe giver bedre opløsning og lavere detektionsgrænser
  • Kompatibel med alle GERSTEL kolonne-koblingssystemer f. eks. MCS
  • Intuitiv MAESTRO software kontrol
  • 100% integreret metode og sekvenstabel for hele det analytiske system, også GC/MS

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup

 

cts1cts2