Centrifugering

Print Friendly, PDF & Email

Pålidelig oprensning

Matrix som en suspension eller vanskelige faseseparationer vil i betydelig grad påvirke kvaliteten af analyseresultaterne og systemets stabilitet. Fjernelse af matrix, eller en fuldstændig adskillelse af solventer, er derfor afgørende for mange derivatiseringsreaktioner og mange GC/LC analysemetoder, især når store serier af prøver analyseres. Desuden er centrifugering en vigtig del af mange manuelle procedurer.

Integreret i proceduren

GERSTEL’s Multipurpose Sampler (MPS) integrerer centrifugering i en fuldt automatiseret sekvens som en del af den samlede prøveforberedelse, f.eks kombineret med filtrering, derivatisering, tilsætning af standarder samt injektion.

100% software kontrol

MAESTRO software fungerer med alle GERSTEL’s moduler og systemløsninger. Prøveforberedelsen og analyserne udføres i parallel takket være MAESTRO PrepAhead funktion for den højest mulige produktivitet og systemudnyttelse.

GERSTEL’s centrifuge option leveres i to versioner:

CF200:
Centrifugen til generelle formål. Holder 2 eller 10 ml vials og kan centrifugere op til 4.500rpm eller 2.000g.
Sigma 4-16KR:
Centrifugen til avancerede formål. Holder 2 eller 10 ml vials og kan centrifugere op til 15.000 rpm eller 25.000g. Centrifugen kan også køles eller opvarmes.

Begge centrifuger integreres i MP Sampler (MPS) og styres 100% af MAESTRO software.

Fordele ved Centrifuge Option:

  • Centrifugering udføres som del af den samlede automatiserede proces
  • Tidsbesparende – ingen manuelle trin
  • Bedre arbejdsmiljø, personalet er mindre udsat for kemikalier
  • Robust funktion, pålidelige og reproducerbare resultater, ens behandling af alle prøver
  • Høj produktivitet og bedst mulig udnyttelse af analysen systemet gennem PrepAhead produktivitet: Centrifugeringen – og resten af prøveforberedelsen – udføres under den igangværende analyse af den(de) foregående prøve(r)
  • Manuelle metoder kan overføres direkte til en automatiseret proces

Download brochure – CF200

Download brochure – Sigma

Har I spørgsmål, så skriv til Jens Glastrup